MHP'li Kastamonu Belediyesi'nin Sayıştay raporu: İhale Kanunu devre dışı bırakıldı

MHP'li Kastamonu Belediyesi'nin Sayıştay raporu: İhale Kanunu devre dışı bırakıldı
Sayıştay'ın MHP'li Kastamonu Belediyesi'nin raporundan usulsüzlükler, mevzuata ve kanunlara aykırı uygulamalar çıktı. Rapora göre, İhale Kanunu'nun devre dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

Mehmet MENEKŞE


AMASYA - Sayıştay, MHP’li Kastamonu Belediyesi’nin denetleme raporlarını yayımladı. Rapora göre mevzuata aykırı olarak çeşitli dernek ve vakıflara taşınmazlar devredildi. Mal ve hizmet alımları küçük parçalara bölünerek ihaleden kaçırıldı. İşçi kadrosunda bulunan kişi mevzuata aykırı olarak belediye başkan yardımcısı vekili olarak görevlendirildi.

BEŞ TAŞINMAZ DERNEK VE VAKIFLARA USULSÜZ OLARAK TAHSİS EDİLDİ

Sayıştay denetçilerinin raporuna göre MHP'li Kastamonu Belediyesi'ne ait beş adet taşınmaz mevzuata aykırı olarak dernek ve vakıflara tahsis edildiği. Raporda, taşınmazların meclis kararı ile aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere sadece mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 25 yılı geçmemek üzere tahsis edilebileceği hatırlatıldı.

20 TAŞINMAZ İHALESİZ KİRAYA VERİLDİ

Belediyeye ait çay ocağı, otopark, büro gibi 17 taşınmazın ise ihale yapılmadan mevzuatta yeri olmayan işgaliye sözleşmesi ile üç taşınmazın da ecrimisil karşılığında 2886 sayılı İhale Kanununa aykırı bir şekilde kiraya verdiği belirlendi.

KİRALAR YILLARDIR TOPLANMADI

Kastamonu Belediyesi tarafından kiraya verilen 153 taşınmazın 128'inde kira tutarlarının sözleşmelerinde belirtilen şekilde ödenmediği ve kiracılar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı da Sayıştay raporunda yer aldı. Belediyenin taşınmazlarını kiralayan kişi ya da kişilerin 22 ay ile 60 ay (Beş yıl) gibi sürelerle kira ödemediği vurgulandı.

MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN İHALEYE ÇIKILMADI

Kastamonu Belediyesinin ihale ile yapması gereken bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini parasal limitin altında kalacak şekilde bölerek doğrudan temin yöntemiyle karşıladığı ve ihale kanununu devre dışı bıraktığı da Sayıştay raporuna yansıdı.

İHALESİZ ELEKTRİK ALIMI

Kastamonu Belediyesi’nin elektrik enerjisi tüketim miktarının serbest tüketici limitlerinin üzerinde olmasına rağmen elektrik enerjisini ihale yapmaksızın doğrudan tedarikçi firmadan satın aldığı da tespit edildi.

1495 İŞYERİ RUHSATSIZ ÇALIŞIYOR

Sayıştay incelemesinde belediye sınırları içerisinde 1495 işyerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyette bulunduğu ve buna bağlı olarak belediyenin gelir kaybına uğradığı belirlendi.

İHALESİZ SÜRESİZ TAKSİ PLAKASI

MHP'li Kastamonu Belediyesi tarafından geçmiş dönemlerde tahsis edilen ve halen faal olarak kullanılan taksi plakalarının mevzuata aykırı biçimde ihale yapılmadan ve süresiz bir hak olarak kullandırıldığı ve devrine izin verildiği de raporda yer aldı.

YASAYA AYKIRI GÖREVLENDİRME

Sayıştay denetçileri Kastamonu Belediyesinde işçi kadrosunda bulunan kişinin belediye başkan yardımcısı vekili olarak mevzuata aykırı olarak görevlendirildiğini de tespit etti.

ÇALIŞANLARIN YILLIK İZİNLERİ KULLANDIRILMADI

Belediyede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı da raporda yer aldı. Anayasal bir hak olan yıllık izinlerin kullandırılmaması durumunda belediyelerin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 103’üncü maddesi gereğince idari para cezası ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

BELEDİYENİN MUHASEBE İŞLERİ DIŞARIYA YAPTIRILDI

Kastamonu Belediyesinin bütçe içi işletmeye ait hesap ve işlemlerin belediyenin muhasebe birimi dışında hizmet alımı suretiyle serbest muhasebeci ve mali müşavir tarafından tutulduğu, bu durumun ilgili mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

TAŞINMAZLARIN KAYITLARI TUTULMADI

Kastamonu Belediyesinin envanterinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile tapuda kayıtlı bulunan taşınmazların sayılarının farklı olduğuna dikkat çekildi. Tapu Müdürlüğünden alınan kayıtlarda belediyenin 1387 adet taşınmazı olduğu görülürken, belediyenin muhasebe programından alınan veride belediyenin tapuya kayıtlı 1199 adet taşınmazının görüldüğü belirtildi.

Öne Çıkanlar