'Afet Yasası' Meclis'te kabul edildi: Mülkiyet hakkı tartışması büyüyor

'Afet Yasası' Meclis'te kabul edildi: Mülkiyet hakkı tartışması büyüyor
Her yerin rezerv yapı alanı ilan edilebilmesine imkan tanıyan yasa, mülkiyet hakkının ihlali tartışmalarına yol açmıştı. Yasa, kentsel dönüşüm için maliklerin 3'te 2 şartı yerine salt çoğunluğun kararını uygulayacak.

Artı Gerçek - Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (6306) ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasallaştı.

Kanuna göre; her yer rezerv yapı alanı ilan edilebilecek. Dönüşüm kapsamında borcunu ödeyemeyenler mülkiyet hakkını kaybedecek. Ayrıca uygulama projesi olmasa da araziler ihale edilecek. Kişiler, mülklerini yeni yerleşim yeri şeklinde kentsel dönüşüme sokmak istiyorlarsa, mülklerinin yüzde 30'unu devlete hibe etmeli ya da yüzde 30'unun parasal değerini devletin hesabına yatırmak zorunda kalacak.

Bir yerin rezerv alanı olabilmesi için ‘üzerinde yapı olmaması ve meskun mahal dışında yer alması’ şartı kalktı. Yeni yasa ile rezerv yapı alanı ilan edilen yerler dönüşüm için boşaltılıp yerine depreme dayanıklı binalar yapılacak. Şehir merkezlerinde üzerinde yapı bulunan alanlar, özel mülkiyetler, parklar ve askeri alanlar da ‘rezerv alan’ ilan edilebilecek.

Hak sahipliği ayrı olmak üzere, hasar tespit raporlarına dayalı olarak yapılan işlemlerde ivedi yargılama usulü kullanılacak.

Riskli yapı tespitinde, ev sahibi konutunda olmasa da kolluk gücüyle tespit yaptırılabilecek.

Riskli bölge uygulama projesi olmadan da ihale edilebilecek.

Riskli konutlarda tahliyeler engellenirse, mülki amirin izniyle kolluk güçleri tahliye için devreye girebilecek. Yıkım için 90 günlük süre tanınacak. Yani rezerv alanı ilan edilen yerdeki evler 90 gün içinde boşaltılacak.

Kentsel dönüşüm için gerekli olan 3'te 2 şartı yerine salt çoğunlukla karar alınabilecek.

Yeni kurulacak olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile süreçler tek elden yönetilecek. Kentsel dönüşüm alanlarında imar ve yapılaşma hakları kısıtlanabilecek, elektrik ve su hizmetleri durdurulabilecek. Şehirlerde gerektiğinde rezerv yapı alanları oluşturulabilecek.

Deprem bölgesindeki işlemleri hızlandırmaya yönelik düzenleme de yapılacak. Dava ve soruşturmalarda bilirkişi seçimi kolaylaştırılacak. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar