Şehir hastanelerinde harcamalar sağlık çalışanlarına ait kaynaktan kesiliyor

Şehir hastanelerinde harcamalar sağlık çalışanlarına ait kaynaktan kesiliyor
Yayınlanma:
A+ A-
Sayıştay raporuna göre şehir hastanelerinde genel bütçeden karşılanması gereken elektrik, doğalgaz ve su harcamalarının hastanenin döner sermaye bütçesinden ödendiği ortaya çıktı.

Yapım, ihale ve işletimleri şeffaf olmadığı için eleştirilen şehir hastanelerinde, elektrik, doğalgaz ve su harcamaların sağlık çalışanlarına ait döner sermayeden ödenirken, genel bütçeden aktarım yapılmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’na göre şehir hastanelerinde genel bütçeden karşılanması gereken elektrik, doğalgaz ve su harcamalarının hastane döner sermaye bütçesinden ödendiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre şirketin ödemesi gereken faturaların sözleşmeye aykırı bir şekilde sağlık çalışanları için ayrılan bütçeden karşılandığına dikkat çeken Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, "Ek ödemelerle ilgili yapılması gereken, tüm sağlık çalışanlarına hak ettikleri ücretin verilmesi ve yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılmasıdır" görüşünü dile getirdi. Başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere birçok sağlık kurumunda ek ödemelerin eksik yatırıldığını hatırlatan Demir ve Kılıç, "Haziran ve temmuz ek ödemelerini hiç alamayan, ağustos ve eylül ayı ek ödemelerini ise eksik alabilen hekimler sorunun çözülmesi yönündeki taleplerini hastane yönetimine iletmiş ancak tatmin edici bir cevap alamamışlardı" dedi.

‘ŞİRKET HASTANELERİNİN HARCAMA MUSLUĞU, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYNAĞA BAĞLANDI’

Demir ve Kılıç, şehir hastanelerinin faturalarının döner sermayeden ödenmesine karşın genel bütçeden aktarım yapılmamasına tepki göstererek şunları kaydetti:

"Uygulamada hastaneye ait tüm elektrik, doğalgaz ve su giderleri döner sermaye bütçesinden, hizmet giderleri ise genel bütçeden ödenmektedir. Ancak, döner sermayeden ödenen bu hizmetler için yapılan elektrik, doğalgaz ve su harcamalarına ilişkin mahsup işleminin genel bütçeden ödenecek hizmet ödemelerinden karşılanması ve bu miktarın ilgili hastane döner sermaye bütçesine aktarılması sözleşmelerde belirtilmiştir. Ancak Sayıştay raporundan anlaşıldığı üzere genel bütçeden ödenen hizmet bedelinden düşülen bu tutar, gider olarak ödeyen döner sermaye bütçesine aktarılmamış ve genel bütçede kalmıştır. Bu durumda, döner sermaye bütçesine aktarılması gereken tutarlar genel bütçede kalmakta ve döner sermaye bütçesi aleyhine bir durum ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi bir taraftan fiziksel, psikolojik ve mesleki yıkıma uğrayan hekim ve sağlık çalışanları şimdi de ek ödemelerinin ödenmemesi sonucu ekonomik olarak da tükenmişlik sınırına itilmektedir. Diğer yandan ise sağlık çalışanlarına verilmesi gereken ek ödemenin karşılanacağı döner sermaye havuzuna şirket hastanelerinin doğalgaz, elektrik ve su harcama musluğu bağlanmıştır."

‘EMEKLİLİĞE YANSITILMALI’

"Ek ödemelerle ilgili yapılması gereken, tüm sağlık çalışanlarına hak ettikleri ücretin verilmesi ve yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılmasıdır."

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar