Yargı kararını dinleyen olmayınca: Bayrampaşa Cezaevi gitti yerine beton bloklar geldi

Yargı kararını dinleyen olmayınca: Bayrampaşa Cezaevi gitti yerine beton bloklar geldi
Bayrampaşa Cezaevi’nin kentsel dönüşüm planıyla ilgili açılan davayı reddeden İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin kararı Bölge İdare Mahkemesince kaldırıldı ve plan değişikliği iptal edildi.

Rıfat DOĞAN

ARTI GERÇEK- Bayrampaşa Cezaevi’nin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle ilgili yapılan plan değişikliğiyle ilgili açılan dava 4. İdare Mahkemesi’nden geçti ancak Bölge İdare’ye takıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bayrampaşa Cezaevi’nin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle ilgili 17 Şubat 2017 tarihinde imar planı değişikliğini onayladı. TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, planların yoğun yapılaşma getirdiği ve nüfusu artışına neden olacağı gerekçesiyle İBB’ye dava açtı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan ve ‘Hayata Dönüş’ adı verilen operasyonla anılan cezaevindeki kentsel dönüşüm 112 bin 870 metrekare alanda başladı. Proje kapsamında; ticaret birimlerinin bir araya getirileceği çarşı caddesi, cami, kültür merkezi gibi yapılar yükselmeye başladı. 

BAYRAMPAŞA CEZAEVİ İLE İLGİLİ DAVA REDDEDİLDİ…

İstanbul 4. İdare Mahkemesi "giderilebilir görülen söz konusu eksikliklerin dava konusu imar planlarının iptali gerektirmediği sonucuna varılmıştır. Bu durumda; bilirkişi raporunda yapılan değerlendirme ve öneriler doğrultusunda, dava konusu imar planlarında; şehircilik ilkelerine, planlana tekniklerine, kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmediği" gerekçesiyle açılan davayı reddetti. 

ÜST MAHKEME, ‘AYKIRILIKLAR DEVAM EDİYOR’ DEDİ

İki meslek kuruluşu davayı bir üst mahkemeye taşıdı. Davayı yeniden görüşen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi "her ne kadar planda revizyon yapılsa da plana aykırılıkların devam ettiğine" dikkat çekerek "1/5000 ölçekli nazım imar planında nüfus yoğunluğu belirtilmesi dışında diğer aykırılıkların her iki plan açısıdan da halen devam ettiğini" kaydetti.   

Mahkeme o aykırıları şöyle sıraladı:

-Yapılaşma koşullarının avan projeye bırakılması, 

-Kamusal mekanların ve bodrum kat kullanımlarının emsal hesabına dahil edilmemesi, 

-Donatı alanlarının planlarla artan nüfusa oranla yetersiz oluşu, 

-Planın şekil açısından da noksanlık barındırması gibi eksiklikler bilirkişi tarafından da ifade edildiği ve bu eksiklikler planın esasını sakatlayıcı nitelikte bulunduğu halde projenin bitmek üzere olması, 

-Planın iptalinin kamu zararı doğuracağı vs gibi fiili durum değerlendirilerek planın kamu yararına uygun olduğunun ileri sürülmesine hukuken olanak bulunmuyor. 

BÖLGE İDARE, ALT MAHKEMENİN KARARINI KALDIRARAK PLANI İPTAL ETTİ

Mahkeme sıraladığı gerekçelerle İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği "davayı ret" kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek "Bu durumda, dava konusu planlarda planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırılıkların halen devam ettiği sonucuna varıldığından iptal karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen mahkeme kararında yasal uyarlık görülmemiştir" dedi.  

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin davayla ilgili ret kararını kaldıran Bölge İdare Mahkemesi, dava konusu plan değişikliğini iptal etti. Mahkeme Danıştay’a itiraz için başvuru yolunun açık olduğunu kaydetti. 

Bölge İdare Mahkemesi, planları iptal etse de proje bitme aşamasına geldi ve cezaevinin yerinde beton bloklar yükseliyor.  

ATLAR: MAHKEME KARARLARI UYGULANMADI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar mahkeme kararıyla ilgili Artı Gerçek’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bayrampaşa Cezaevi alanının kamusal fonksiyonlarla değerlendirilmesi ve kamu mülkiyetinde kalması için yaklaşık 10 yıldır hukuk mücadelesi veriyoruz. Alanı yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açan imar planı değişiklikleri için açtığımız her iptal davasını kazandık, ancak her seferinde yeni bir plan değişikliği yapılarak plan onay yetkisi kötüye kullanıldı, mahkeme kararları tanınmadı ve boşa düşürüldü. Şimdi bir kez daha yargı projeyi iptal ediyor ama cezaevi alanı çoktan betona boğuldu. Kamunun uğratıldığı zarar artık ne yazık ki telafi edilemeyecek bir noktada. Sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağız."
 

Öne Çıkanlar