YÖK'ten şiddet gören sağlıkçılara 'hukuki destek' yönetmeliği

YÖK'ten şiddet gören sağlıkçılara 'hukuki destek' yönetmeliği
Yayınlanma:
Güncelleme: 31 Ağustos 2022 16:52
A+ A-
Hazırlanan yönetmeliğe göre, YÖK'e bağlı kurumlarda şiddet mağduru sağlık çalışanlarına, ilgili üniversite kadrosunda bulunan avukatlar tarafından hukuki destek sağlanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), görevleri sırasında şiddet gören sağlık çalışanlarına sağlanacak hukuki yardımların esaslarını belirleyen yönetmelik hazırladı.

'663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 'Hukuki Yardım' başlıklı 54'üncü maddesi, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sağlık personeline karşı işlenen suçlar nedeniyle ceza hukuku kapsamında yürütülen işlem ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlık ve bağlı kuruluşlarca hukuki yardım yapılmasını kapsıyor. Madde ayrıca devlet ve vakıf üniversitelerine ait birimlerde görevli sağlık çalışanlarına da ilgili üniversite tarafından hukuki yardım yapılmasını öngörüyor.

DHA’da yer alan habere göre YÖK, düzenleme kapsamında 'Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hazırladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, sağlık hizmeti sunumunda veya bu hizmetten dolayı mağdur sağlık çalışanına karşı işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda; üniversite kadrosunda bulunan avukatlar, vekaletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun veya kanuni mirasçılarının vekili sıfatıyla işlem yapacak. İşlenen suçlar, sağlık birimi yöneticisi tarafından üniversite hukuk birimine gecikmeksizin bildirilecek. Sağlık birimi yöneticisi, adli mercilere ve Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sisteme bildirimde bulunacak. Mağdur da bu bildirimi yapabilecek.

Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiilin işlendiği herhangi bir şekilde öğrenildiğinde, rektörlük tarafından bu yönetmelik hükümleri resen uygulanacak ve mağdurun veya kanuni mirasçılarının hukuki yardım müessesesini etkin kullanabilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Öne Çıkanlar