124 yıllık Sansaryan Han restorasyon karşılığında 35 yıllığına kiralanacakArtı Gerçek

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eminönü'nde bulunan Sansaryan Han’ı restorasyon ve onarım karşılığında 35 yıllığına kiraya vermeye hazırlanıyor. İhale 28 Ocak tarihinde.


Rıfat DOĞAN 


ARTI GERÇEK- İstanbul Eminönü'nde bulunan ünlü Sansaryan Han, restorasyon projesi karşılığında kiraya verilecek. 
Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ocak’ta ihalesi yapılacak kiralama işiyle ilgili detaylara yer verildi. İhale “35 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi” olarak geçiyor. 

RESTORASYON PROJESİ KARŞILIĞINDA 35 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ihalenin detaylarında şu bilgilere yer verildi:

“Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.”

İhale ilanında “35 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 32 Yıl). İşin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlayacak ve yer teslim tarihi, sözleşme tarihinden itibaren 6 (Altı) ayı geçmeyecektir” bilgileri de yer aldı. 

Restorasyon bedelinin 11 milyon 923 bin 425 TL olacağı kaydedildi. 

İsmi siyasi baskı dönemlerinde “işkence yeri” olarak geçen Sansaryan Han’da Nâzım Hikmet, Vedat Türkali, Ece Ayhan, Aziz Nesin, Attila İlhan, Mihri Belli, Dr. Hayk Açıkgöz, Vartan İhmalyan, Ahmet Arif, Ruhi Su'nun yanı sıra 68 kuşağından Cihan Alptekin, Ömer Ayna gibi çok sayıda yazar, aydın, sanatçı ve insan işkence gördü. 

Ünlü Han’ın otel olması da gündeme gelmişti.

SANSARYAN HAN’IN PAYLAŞIM KAVGASI 

Mıgırdıç Sansaryan tarafından fakir Ermeni çocuklarının eğitimi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1895’te mimar Hovsep Aznavur’a yaptırılan Sansaryan Han 1909'a ait tapu kaydına göre İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne, patriklik makamının boş olması halinde de Patriklik Vekili'ne bırakıldı. Han’a 1915-1920 yılları arasında devlet tarafından binaya el konuldu ve 1920-1928 yılları arasında binanın gelirlerinin patrikhaneye kullanım hakkını verdi. 1928'de ise hanın gelirlerine İdare-i Hususiye el koydu. Dönemin Ermeni Patriği Naroyan tarafından açılan dava, 1932'de patrikhane lehine sonuçlandı. 1935'te İdare-i Hususiye, açtığı karşı davayla binaya tekrar el koydu. O tarihten itibaren uzun bir süre boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılırken günümüzde Vakıflar Müdürlüğü'nün yönetiminde olup 20 yıllığına kiraya verildi. 

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi, 2014'te mülke el konulmasına neden olan tapu işlemlerinin iptal edilmesi için İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı ve mahkeme önce davayı kabul ederken ardından yetki alanına girmediğini belirterek reddetti. Fakat Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 13 Aralık 2017'de davanın reddedilmesi kararını bozdu. 

BAĞLANTILI HABERLER