EKONOMİ - Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 130 maddelik torba tasarıya ilişkin etki analizi sunumu gerçekleştirdi. Ağbal'ın sunumunda yer alan maddelerden biri de kurumlar vergisinin yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltilmesiyle elde edilecek gelir oranı oldu.

Yüzde 2'lik artışla 2018-2020 bütçesinde 6,4 milyar TL gelir öngörülüyor. Bütçeye kurumlar vergisinin genelinden ise bu yıl 70 milyar 706 milyon lira gelir gelmesi bekleniyor. 

Ayrıca, meyveli gazozlar, enerji içecekleri ve tütün sarmaya yarayan makaronların ÖTV kapsamına alınmasıyla toplam 1,5 milyar TL gelir geleceği tahmin ediliyor.

Etki analizi sunumunda öne çıkan bazı maddeler şöyle:

- ÖİV'nin tek oranda birleştirilmesiyle 2018'de mevcut sisteme göre net 900 milyon TL civarında daha az ÖİV tahsilatı öngörülüyor.

- Kira gelirlerinde uygulanan götürü gider oranının yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürülmesiyle 2018'de 1.09 milyar TL ilave vergi geliri öngörülüyor.

- Asgari ücretin 1,404 TL'nin altına düşürülmemesi ile 700 milyon TL'si 2017, 400 milyon TL'si 2018 bütçesinden 1.1 milyar TL gider öngörülüyor.

- Mevcut araçlar için artırılan MTV'den 700 milyon TL, 2018 yılında ilk defa satışa konu olacaklardan 150 milyon TL gelir artışı öngörülüyor.

- Fatih projesinin KDV ve bazı vergilerdeki istisnalarının mali yükünün 2018'de gerçekleşecek kısmından 1 milyar TL öngörülüyor.

- Gelecek yıl 3 bin kamu konutunun değerlendirilmesiyle 500 milyon TL gelir öngörülüyor.

- Meyveli gazozlar ve enerji içeceklerini ÖTV kapsamına alan düzenleme ile 500 milyon TL gelir öngörülüyor.

- Makaronların ÖTV kapsamın alınmasından 1 milyar TL gelir öngörülüyor.

- Kurumların 2 yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan istisnanın yüzde 50'ye indirilmesiyle 730 milyon TL gelir öngörülüyor.

- Kurumlar vergisinin 2018-2020 yıllarında yüzde 22'ye yükseltilmesiyle 6.4 milyar TL gelir öngörülüyor.

- Telsiz ücretlerinin işletmecilerin net satışları üzerinden yüzde 5 olarak hesaplanmasıyla 900 milyon TL ilave gelir öngörülmekte.

- Telekom sektörünün geçmişe yönelik tüm ihtilaflarının çözümünü amaçlayan tasarı maddelerinin etkisi 1.3 milyar TL öngörülüyor.

- Elektronik ticaretle uğraşan mükelleflere bilgi belge toplama yükümlülüğü getiren ilgili madde ile kayıtdışılıkla daha etkin mücadele 500 milyon TL ek vergi geliri öngörülüyor.

- İmalat sanayi yatırımlarında inşaat faaliyetlerinde sağlanan KDV istisnasının 2018'e uzatılmasıyla KDV iadelerinde 230 milyon TL artış öngörülüyor.

- Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na vergi tahsilatları üzerinde verilen payın artırılarak yeniden belirlenmesiyle 8 milyar TL etki öngörülüyor.

- Kayıt dışı ekonomi ile daha etkin mücadele edilmesini amaçlayacak ve GİB bünyesinde kurulacak risk analiz merkezi ile 500 milyon TL gelir öngörülüyor.