26 ülkede 99 bin 689 gençle görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada koronavirüsün gençlere etkisini araştıran bilim insanları, Türkiye'de gençliğin yaşadığı ağır depresyonu tespit etti. Türkiye'de, öğrenciler zaten mevcut siyasi istikrarsızlıklar ve gerileyen ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldığını belirten araştırmayı gerçekleştiren Sosyolog Sarah Van de Velde, “Türkiye, Covid-19 döneminde hükümetin vatandaşlarına en az miktarda mali yardım yaptığı ülkeler arasında yer aldı ve Avrupa'daki genç işsizlik oranlarında en güçlü artışlardan birine sahne oldu” vurgusu yaptı.

Araştırmada ilk sıraya oturan Türkiye'nin ardından gençleri en çok depresyon belirtisi gösteren ülke Güney Afrika oldu.

BELİRSİZLİĞİN DEPRESYONA ETKİSİ

Üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırmada pandemi sonrası gençlerin ruhsal durumlarındaki değişim ortaya konuldu.  Sözcü’de yer alan haberde 26 ülkede 99 bin 689 gençle görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada en ağır depresyon belirtileri Türkiyeli gençlerde belirlendi. Araştırmayı gerçekleştiren Sosyolog Sarah Van de Velde, yazdığı tezde, “Örneğin, depresif belirtilerin en yüksek seviyelerini bulduğumuz Türkiye'de, öğrenciler zaten mevcut siyasi istikrarsızlıklar ve gerileyen ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldılar. Bununla birlikte Türkiye, Covid-19 döneminde hükümetin vatandaşlarına en az miktarda mali yardım yaptığı ülkeler arasında yer aldı ve Avrupa'daki genç işsizlik oranlarında en güçlü artışlardan birine sahne oldu” ifadelerini kullandı. Velde, Türkiye'de üniversitelerin pandemide ne zaman kapanacağına dair belirsizliklerin de yaşanan depresyon üzerinde etkili olmuş olabileceğini vurguladı.

İLK SIRADA TÜRKİYE VAR

Araştırmada depresif belirtilerin en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Türkiye, Güney Afrika, İspanya, ABD ve İngiltere oldu. Öte yandan, İskandinav ülkelerindeki (İzlanda, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya) ve Fransa'daki öğrenciler, en düşük ortalama depresif semptom düzeyleri gösterdi.

FİNANSAL STRESİN DEPRESYONA NEDEN OLDUĞU ORTAYA KONULDU

Yapılan araştırma ile özellikle öğrencilerde finansal stres ile depresyon semptomlarının bağlantılı olduğu ortaya konuluyor. Araştırmada imzası olan Sosyolog Sarah Van de Velde, özellikle eğitimin çok masraflı olduğu ve ağır borçlanma gerektiği ülkelerde eğitim için orta ve uzun vadeli finansal destek programlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Çalışmada finansal stresin yanı sıra, pandemi kaynaklı izolasyonun, koronavirüs nedeniyle geleceğe dair bilinmezlikteki artışın da gençlerdeki depresyonda etkili olduğu vurgulandı.