Artı TV kuruluş yapısı gereği bünyesi dışındaki prodüksiyon şirketleri ve ajanslarla içerik üretimi için ortak çalışmalar da yürütmektedir.

Onur Dalar’ın çalıştığı süre içinde sigortasının yapılmadığını, özlük haklarının karşılanmadığını, iş yerinde yemekten zehirlenenler olduğunu, aylık 300 TL’ye eleman çalıştırıldığını iddia etmesi üzerine Artı TV yönetiminin yaptığı araştırma, soruşturma sonucu ulaşılan bilgiler şöyledir:

  1. Onur Dalar, Artı TV’ye sözleşmeli içerik üreten bir prodüksiyon şirketinde yaklaşık bir yıl görev yapmıştır.
  2. Çalıştığı süre içersinde şahsi yasal durumundan kaynaklanan nedenlerle bazı özlük hakları talebinin olmadığını bildirmiştir. Ne yazık ki bu talebi söz konusu şirket tarafından bir hata sonucu kabul görmüştür.
  3. İşten ayrıldıktan sonra hem daha önce istemediği özlük haklarının bir kısmını hem de yasal olarak hak etmediklerini fazlasıyla  talep etmiştir.
  4. Söz konusu prodüksiyon şirketi yetkililerinin bildirdiğine göre kendisine haklı taleplerinin geriye dönük olarak karşılanacağı ancak yasalar gereği hak etmediği taleplerinin karşılanmayacağı bildirilmiştir.
  5. Onur Dalar bu yaklaşım karşısında olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermek yerine çeşitli mecralarda Artı TV’ye karşı bir karalama kampanyası başlatmıştır.
  6. Kişinin, işyerinde sendikalaşmanın engellendiğine ilişkin iddiasına karşılık ilgili prodüksiyon şirketinin yaptığı açıklama şöyledir: “Kendisine herhangi bir tehditte bulunulmadığı gibi sendikalaşmayı engelleyen herhangi bir yaklaşım da olmamıştır. Geçtiğimiz yaz bu konu gündeme geldiğinde çalışanlarla genel bir toplantı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda kendilerine firmanın yasal faaliyet kolu gereği basın iş alanında sendikalı olmaya uygun olmadığı, önümüzdeki dönemde bu eksikliklerin giderileceği ifade edilmiştir.”
  7. Artı TV’ye karşı yürütülen linç kampanyasındaki karalamalardan biri de söz konusu işyerinde verilen yemeklerden bazı kişi ya da kişilerin zehirlendiği yolundaki iddialardır. Yapılan araştırma sonucu Artı TV’ye içerik üretmeye başladığı günden bu yana geçen süre içersinde tekil ya da toplu bir zehirlenme olayının kesinlikle yaşanmadığı tespit edilmiştir.
  8. Ayda 300 TL’ye eleman çalıştırıldığına yönelik iddiasına ilgili şirket yetkililerinin verdiği bilgi aynen şöyledir. “İşyerimizde staj yapmak için öğrencilerin çeşitli başvuruları olmuştur. Staj dönemi boyunca öğrencilerin sigorta primi yasa gereği devlet tarafından ödenmekte, ücreti ise staj yaptığı kurum tarafından asgari ücretin dörtte biri oranında yapılmaktadır. Kurumuzca bu ödemeler öğrencilere her ay 500 TL olarak yapılmıştır.   İşyerimizde staj yapan iki kişiden biri de şu anda firmamızda sigortalı olarak çalışmaktadır.”

Artı TV ve Artı Gerçek, egemen düzenin halkların haber alma ve bilgi edinme haklarının büyük bir baskıyla engellendiği, mevcut iktidarın medyanın yüzde 90’dan fazlasını ele geçirdiği süreçte yayın hayatına başlamıştır.

Amacımız Türkiye’de yurttaşların haber alma ve bilgi edinme haklarına gücümüz yettiğince katkı sunmaktır.

Artı TV ve Artı Gerçek çok zor koşullarda ve çok dar maddi olanaklarla, kamu yararına kurulmuş bir vakfın organları olarak yayın hayatına başlamıştır; vakıf bağışçılarının ve sınırlı sayıda reklam verenlerinin katkılarıyla tüm olanaksızlıklara rağmen yayın hayatını geliştirerek sürdürmektedir.

Yayıncılığımızın temel ilkesi barış ve demokrasidir. Bu nedenle hem yayın politikalarında hem de günlük işleyişinde emek ve özgürlüğü en önemli ve değerli kıstas olarak benimsemiştir.

Bu perspektif nedeniyle gerek çalışanlarının, gerekse de Artı TV’ye içerik üreten firmalarda çalışanların özlük haklarının eksik karşılanması kabul edemeyeceğimiz bir yaklaşımdır.

Konuyla ilgili kuruluşlara gereken uyarılar tarafımızca yapılmıştır. Çalışanların özlük haklarının eksiksiz karşılanması için daha sıkı bir denetim de gerçekleştirilecektir.

Artı TV ve Artı Gerçek her türlü eleştiriye açık bir medya kuruluşudur.

Aynı zamanda her türlü karalama, hatta linç girişimine de tamamen kapalı bir kurumdur.

Türkiye halklarından gerçekleri saklayan, onları çarpık ve gerçek dışı haberlerle yalan bir dünyada yaşatmak isteyenlere verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

RAGIP DURAN (ARTI TV YAYIN KURULU ÜYESİ)
CELAL BAŞLANGIÇ (ARTI TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ)