AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlerde yönelik müdahalelerde yaşanan hak ihlalleri raporlaştırıldı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sürecinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin bir 'Ön İzleme Raporu' hazırladı. Raporda, "Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması, her ne kadar 'kanuni' olsa da hukukun hayatı kesen yönü düşünüldüğünde söz konusu atamanın hukukiliği ve meşruiyeti tartışma konusudur" denildi. Bulu'nun atanması ile 'üniversitenin temel ve kurucu ilkeleri olan akademik özgürlük ve kurumsal özerkliğin artık hiçbir güvencesinin olmadığı/kalmadığının bir kez daha gözler önüne serildiği' belirtildi.

'YENİ REJİM TARAFINDAN ÖZGÜRLÜKLERİN İLGA EDİLMESİ AKADEMİK ALAN ÖZGÜ DEĞİLDİR'

"15 Temmuz gerekçesiyle ilan edilen OHAL koşullarında denge ve denetleme sisteminin süzgecinden geçmeden alınan antidemokratik karar ve uygulamalara, 24 Haziran 2018 genel seçimleriyle yürürlüğe giren “yeni rejim” tarafından yapılan çeşitli düzenlemeler ile kalıcılık/süreklilik kazandırılmıştır.

Yeni rejim tarafından özgürlüklerin ve özerkliğin bu şekilde adım adım ilga edilmesi sadece akademik alana özgü değildir. Aslında yeni rejim, toplumsal yaşamı her boyutuyla bir kontrol/tedbir alanı haline getirerek tümüyle kendine mal etme çabası içerisindedir. Böylelikle hem siyasal katılımı hem de talep etme olanaklarını kapatarak/tahrip ederek yurttaş eylemliliğini, dolayısıyla da toplumun bir arada demokratik varoluşunu imkânsız kılmaktadır. Bu tahribat ve imkânsız kılma hali hak ve özgürlüklerin her daim daha pervasızca ihlal edilebilmesini kolaylaştırırken insan haklarının savunulmasını da zorlaştırmaktadır. Baskı ve kontrole, hatta sıkça başvurulan çıplak şiddete dayalı bu yönetme tarzı aynı zamanda kutuplaştırma ve düşmanlaştırma politikalarıyla birlikte sürdürülmekte ve belirli bir konunun, kişinin ya da grubun hedef gösterilmesi, itibarsızlaştırılması, ötekileştirilmesiyle eşgüdümlü ilerlemektedir. Nitekim Cumhurbaşkanı tarafında rektör atanmasına karşı Boğaziçi Üniversitesi’nden yükseltilen haklı ve demokratik itiraza siyasal iktidar tarafından gösterilen tahammülsüzlük sırasında bu yönetme tarzı tüm veçheleriyle sergilenmiştir.

Yasaklamalar ve kolluk güçlerinin evrensel hukukta ve ülke yasalarında tanımlanan zor kullanma yetkisinin çok ötesinde kural dışı ve denetimsiz şiddet kullanarak yaptığı müdahaleler sonucunda toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü ihlal edildi."

HAK İHLALLERİ SIRALANDI

Raporda, 38 ilde gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi'ne destek eylemlerine dönük polis müdahalesinde yaşanan hak ihlalleri de şöyle sıralandı:

- İşkence ve diğer kötü muamele yasağı ihlal edildi.

- Barışçıl toplantılara kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında ve ev baskınlarında en az 801 kişi işkence ve kötü muamele niteliğinde şiddete maruz kalarak gözaltına alındı.

- En az 13 kişi yaralandı.

- İşkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldıkları gerekçesiyle TİHV’e 60 kişi başvurdu.

- Tutuklama, ev hapsi ve diğer adli kontrol uygulamaları bir tedbir olmaktan çıkarılarak cezalandırma aracı haline getirildi.

- 11 kişi tutuklandı.

- 228 kişiye adli kontrol, 29 kişiye ev hapsi tedbiri uygulandı.

- Yetkililer tarafından ötekileştirici, damgalayıcı ve nefret içerikli söylemler kullanıldı, ayrımcılık yasağı ihlal edildi.
İfade ve basın özgürlüğü ihlal edildi.

- En az 6 gazeteci yaralandı. 2 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı.

- Üniversitenin temel ve kurucu ilkeleri olan akademik özgürlük ve kurumsal özerklik ihlal edildi.

- Örgütlenme özgürlüğü ihlal edildi.

- Konut dokunulmazlığı ihlal edildi.

Raporun tamamına buradan ulaşılabilir. (HABER MERKEZİ)