Emre CAKA


ARTI GERÇEK- Kamuoyunda “4’üncü yargı paketi” olarak bilinen 27 maddelik “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

İçerisinde "Hayvan Koruma Yasası"da bulunan yargı paketinin, hayvan haklarını koruyup, korumadığını Cumhuriyet gazetesi yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen'e sorduk...

'CEZALAR YASADA GÖSTERMELİK'

"AKP, Hayvanları Koruma Yasası’nda yapılan düzenlemeleri kamuoyuna farklı yansıtıyor" diyen Kalkandelen, “ 'Hayvana yönelik şiddete hapis cezası geli­yor' deseler de gerçek fark­lı. Teklifte çeşitli suçlara değişen süreler­de hapis cezaları öngörülü­yor ama alt sınırları çok düşük tutulduğundan İnfaz Kanunu gere­ği, bu cezaların yatarı olmayacak. Bunun önüne geçilmesi için hayvanlarla ilgili bu ceza­ların ertelemeden muaf tutul­masını talep etmiştik ama bu yapılmadı. Sonuç olarak bu cezalar yasada sadece göstermelik olarak yazacak" ifadelerini kullandı. 

'CEZASIZLIK SÖZ KONUSU'

“ 'Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı kalkıyor' diyorlar ama şiddet uygulanan hayvan sa­hipsiz ise soruşturma açma yetkisi Tarım Bakanlığı’nın inisiyatifine kalıyor" değerlendirmesinde bulunan Kalkandelen, "Sahipli hayvanın sahibinin hayvana şiddet uygulaması durumunda ise yine cezasızlık söz konusu olacak. Bakımını üstlendiği hayvanı sokağa terk edenler için sadece 2 bin TL idari para cezası öngörülmüş durumda ve bu caydırıcılıktan çok uzak!" açıklamalarında bulundu.

'YASADA YOK'

Zülal Kalkandelen, "Hayvan hakları sa­vunucularının en çok üzerin­de durduğu hayvana yönelik şiddet ve kötü muamele suçlarında bele­diyelerin de ceza kapsamına alın­ması yasada yok!

Hayvanat bah­çeleri kapatılma­dığı gibi kamu kurumlarının ye­nilerini açmasına, ayrıca doğal ya­şam parkı altında hayvanların esir edileceği yeni sö­mürü merkezleri­nin oluşmasına olanak ta­nınıyor. Bunları açma yetkisi tüzel kişilere de veriliyor" ifadelerini kullandı. 

YUNUS PARKLARI KALDIRILMIYOR

Yunus parklarının kaldırılacağına ilişkin çıkan haberleri de değerlendiren Kalkandelen, "Yunus parkları kapatılmı­yor, yenileri açılmayacak ama var olanlar yönetme­liklerle yeniden düzenlene­rek sürdürülecek... 

Medyada 'petshop’lar­da kedi/köpek satışı ya­saklanıyor' dense de bu mekânlarda sadece kedi/kö­pek bulundurma yasaklanı­yor. Ancak üretim merkez­lerinden hayvan satışı yapılacak, katalog üze­rinden kedi/köpek satışı­ devam edecek. Barınaklardaki hayvan­ların yuvalandırılması gere­kirken bu kirli ticaret sürecek. Ayrıca petshop’larda tav­şan, kuş, balık, kaplumba­ğa gibi diğer hayvanların satışına engel yok, egzotik ve yabani hay­vanların satışının yasak­lanmasına dair bir madde de yok" dedi. 

TEHLİKELİ IRK

Özellikle 'Pitbull cinsi' köpekler için sık sık 'Tehlikeli ırk' söylemini de değerlendiren Kalkandelen, " 'Tehlikeli ırk' söylemi sürdürülüyor ve Bakanlığa bu türleri ayrıca çıkarılacak yönetmeliklerle belirleme yetkisi veriliyor. 'Folklorik' denilerek de­ve ve boğa güreşi, horoz dövüşü gibi hay­vanlara korkunç eziyet içe­ren sömürüler yasaklanmıyor" ifadelerini kullandı. 

'ATLI FAYTON ZULMÜNE DÜZENLEME YOK' 

"Atlı fayton zulmü ile ilgili hiçbir düzenleme yok" diyen Kalkandelen, "5199 sayılı yasanın 14. maddesi, 'Hayvanların ke­sin olarak öldüğü anlaşılma­dan, vücutlarına müdahale­lerde bulunmayı' yasaklıyor. Burada 'vücutlarına' kelime­sinden sonra 'tedavi mak­satlı olmayan' ibaresi ekleni­yor ve bunun amacı “veteri­ner hekimlik uygulamalarına engel olunmaması” şeklinde açıklanıyor. Buradaki amaç, 'tedavi' adı altında deneysel uygu­lamalara yok açmaktır. 

Bu yasa ile hayvanlar üzerinden ka­zanç sağlayanlar, onlara eziyet edenler korunuyor. Hayvanlar ticaret öznesi olmaya devam edecek, yine alınıp satılmaya, esir edilmeye, sömürülmeye devam edecek. 

Hayvan türleri arasında da ayrım yapılıyor. Çünkü bu yasa kedi ve köpekler dşındaki diğer hayvanların haklarını tanımıyor. Bu nedenle de yasanın adı bile Hayvan Hakları Yasası yapılmadı, Hayvanları Koruma Yasası olarak kaldı.

Ve bütün bunlara rağmen hâlâ utanmadan “hayvan­lar mal değil, can statü­sünde olacak” diyorlar! Halkı kandırıyorlar.

Bu yasa baştan sona bir aldatmacadır!" değerlendirmesinde bulundu.