Büyükşehir belediyelerinde büyük değişim hazırlığıArtı Gerçek

Büyükşehir Belediyeleri Taslağı’na göre ilçeler merkez ve taşra olarak ikiye ayrılacak, valilerin belediyenin yetkilerini devralmasının önü açılacak.


Yerel seçimlerde büyük yenilgi alan ve metropol kentleri kaybeden AKP hükümetinin yerel yönetimlerde değişikliğe gideceği bizzat AKP kurmaylarınca dile getirilmişti. Şimdi yerel yönetimlerde yeni bir hamle için harekete geçildi.

Hükümet tarafından hazırlıkları süren Büyükşehir Belediyeleri Taslağına göre ilçeler merkez ve taşra olarak ikiye ayrılacak. Taşra ilçelerine ayrı bütçe verilecek. Belediye ve bakanlık dışında kimsede imar yetkisi olmayacak ve belediyenin yapmadığı işi valilik yapacak.

Ayrıca taslağa göre finansman ve etik düzenlemelerin dışında, bu belediyelerin idari yapı ve ilçelerle olan ilişkileri konusunda da yeni düzenlemeler getirecek.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın  haberine göre 8 ayrı bölümden oluşan taslağın ilgili bölümündeki düzenlemeler şöyle:

İMAR YETKİSİ: BAŞKANLIĞI KAYBEDEN AKP YETKİYİ ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU BELEDİYE MECLİSLERİNE DEVREDİYOR

-İmar planı hazırlamakta esas yetkili belediye meclisleri olacak. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resen plan yapma ve kontrol yetkisi olacak. TOKİ, Özelleştirme İdaresi gibi imar yetkisi olan kurumlardan bu yetki alınacak. Bakanlık ise yetkisini okul, kamu binası, kaymakamlık binası yapımı gibi zorunlu hallerde kullanacak.


BELEDİYELERE MERKEZ VE TAŞRA OLARAK İKİYE AYRILACAK

-Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki ihtilafları giderilecek. Belediyeler ‘merkez ve taşra’ olarak ikiye ayrılacak. Merkeze uzak taşra belediyeleri, rutin hizmetlerini yapacak ve buna göre bütçe oluşturulacak. Örneğin zabıta, mezarlık, cenaze, çöp toplama, ilaçlama, otogar gibi hizmetleri taşra belediyeleri kendileri yapacak. Bugünkü uygulamada en çok şikâyet konusunu bu hizmetlerin merkezden yapılması oluşturuyor.

VALİNİN, BELEDİYE BAŞKANININ YETKİSİNİ DEVRALMASININ ÖNÜ AÇILIYOR

-Taslaktaki en dikkat çeken değişikliklerden biri ise “belediyelerin görevlerini ihmal etmeleri durumunda” devreye sokulacak yeni mekanizma. Buna göre halkın sağlığı ve esenliğini ilgilendiren konularda, belediye üzerine düşeni yapmazsa, mahkeme, valilik, bakanlığa kadar uzanan uzun süreç kısaltılıyor. Örneğin, bir bölgeye su verilemiyorsa, valilik hizmetin üç gün içinde yapılması için uyarıda bulunacak. Yapılmazsa, doğrudan hizmeti valilik üstlenecek. Bütçesi merkezden sağlanacak ve belediye başkanı hakkında görevi ihmal soruşturma süreci başlatılacak.

BAĞLANTILI HABERLER