İktidarın kanadının reddettiği 'çıplak arama' işkencesi, Sincan Cezaevi Kurumlarını ziyaret eden Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun raporuna yansıdı. Raporda, çıplak aramanın 'usulüne uygun' yapıldığı öne sürüldü.

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Tutuklu ve Hükümlü Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, 4 Mart 2021 tarihinde Sincan Cezaevi Kurumlarını ziyaret etti. Komisyon bu kapsamda, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu, 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna ilişkin rapor hazırladı.

Raporda, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 4 Mart tarihi itibariyle toplamda 3 bin 247 hükümlü, 2 bin 294 tutuklu ve 2 bin 394 hüküm özlü olmak üzere toplamda 7 bin 935 kişinin bulunduğuna yer verildi. Rapora göre, Çocuk Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda 15’i hükümlü, 122 tutuklu ve 25’i hüküm özlü olmak üzere toplamda 162 çocuğun kaldığı belirtildi.

Raporda yer alan ihlaller arasında, sağlık sorunlarıyla yeterince ilgilenilmemesi, tedavilerin geç veya hiç yaptırılmaması, Covid-19 salgını kapsamında yeterli önlem alınmaması, nakil taleplerinin yerine getirilmemesi, kurum personeli tarafından keyfî tutum ve davranışlarda ve kötü muamelede bulunulduğu, sıcak ve soğuk su konusunda sorun yaşandığı, hükümlü ve tutukluların sosyal faaliyetlerden ve iletişim imkânlarından yararlandırılmadığı, fiziki koşulların yetersizliği yer aldı.

Komisyon tarafından tespit edilen ihlaller, şöyle sıralandı: 
 
- Kuruma sadece ilk girişte usulüne uygun olarak çıplak arama yapıldığı, hastaneye veya duruşmaya gidiş ve gelişlerde ise sadece üst araması yapıldığı,
 
- Kantin fiyatlarının pahalı olduğu, kadınlara özgü kimi hijyen malzemelerinin kuruma yardım olarak geldiği zamanlarda ücretsiz dağıtıldığı, diğer zamanlarda ise kantinden kendi imkanları ile almak zorunda kaldıkları,
 
- Tekstil atölyesinde yapılan çalışmalar karşılığında ayda 22 lira günlük ücret ödendiği ancak siparişlerin yetişebilmesi için ayda 25-26 gün çalışmak zorunda kalabildikleri, buna rağmen fazla çalışılan günlere ilişkin ücretlerin kendilerine ödenmediği,

BAZI KOĞUŞLARDA SOHBET HAKKI KULLANDIRILMIYOR
 
- Bazı koğuşlarda kalanlara sohbet haklarının kullandırılmadığı, sıcak suyun zaman zaman paslı aktığı, verilen yemeklerin standart ve aynı olduğu, protein ağırlıklı beslenmenin mümkün olmadığı,
 
- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlardan bazılarının günde 4 saat havalandırmaya çıkarılırken, bazılarının 1 saat kadar havalandırmaya çıkarıldığı, havalandırmaya başkalarıyla beraber çıkanlar olduğu gibi tek başına çıkarılanlar da olduğu, Kurum idaresinin infaz rejiminin kişiden kişiye değişecek şekilde farklı uyguladığı, bu uygulamanın hukuki gerekçesinin gösterilmediği,
 
- Hastalıktan dolayı çamaşırlarını elinde yıkamaması yönünde doktor raporu olanlara dahi çamaşır makinalarının kullandırılmadığı,

- Kampüs içerisinde bulunan hastaneye giderken kelepçe takıldığı, jandarmanın kelepçenin çıkarılmaması yönünde doktora baskı yaptığı,

MAHREMİYET İHLALİ

- ACEP sistemi kapsamında yerleştirilecek olan kabinlerin koğuşlara konulmasının, mahremiyeti ihlal etme riski nedeniyle endişe verici olduğu,
 
- Kapalı görüş hakkının tam olarak kullandırılmadığı,
 
- Meclis TV’nin televizyon kanallarının arasına konulması gerektiği,
 
ÇOCUK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

- Odaların ısıtmasının iyi olmasına rağmen pencere menfezlerinden soğuk geldiği ve sıcak suyun ilk açıldığında belirli bir süre bulanık aktığı ve koktuğu belirtildi.

L-1 KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU: 'İSTİSNAİ' DURUMLARDA ÇIPLAK ARAMA
 
- 24 kişi kaldıkları, personel tarafından kötü muameleye maruz kalmadıkları, yemek konusunda herhangi bir sorun olmamakla beraber günlük ekmek miktarının yeterli olmadığı,

- Kuruma ilk girişte istisnai durumlar haricinde çıplak arama yapılmadığı, aramanın sadece X-Ray cihazından geçirilmek suretiyle yapıldığı, istisnai durumlarda da usulüne uygun olarak aramaların gerçekleştirildiği,
 
- Yargılamaların ve tutukluluk süresinin uzun olmasının rahatsızlık yarattığı,

F TİPİ: ADİL YARGILANMA HAKKI YOK, TUTUKLULUK SÜRELERİ UZUN
 
- Adil yargılanma hakkına riayet edilmediği ve tutukluluk sürelerinin uzun olduğu,

- 20 günde 4 kitap alınabildiği, bu sayının yetersiz olduğu, alınan kitap sayısı arttırılmasa bile kitap değiştirme sıklığının arttırılmasının gerektiği, dışarıdan 2 ayda bir 3 kitap getirtilebildiği, bu sayının arttırılması gerektiği,

- Kapalı görüşlerde fiziksel temas kurma imkânı olmamasına rağmen hem görüş öncesi hem de görüş sonrası arama yapılmasının insan onurunu rencide ettiği,

- Ceza infaz sisteminde yer alan bazı kuralların eski dönemden kaldığı, güvenlik adına yapılan uygulamaların günümüze uygun bir şekilde değiştirilmesi gerektiği,

- Ceza infaz sisteminin bu haliyle ıslahı değil salt ayrı bir yerde tutma amacını güttüğü, sosyal ilişkileri kısıtlamanın ıslah açısından faydası olmaması nedeniyle sosyalleşmeyi temin edecek bir sisteme geçilmesinin gerektiği belirtildi.