Bartın Platformu üyeleri, Danıştay 6'cı Dairesi'nin Bartın'ın Amasra ilçesine termik santral için Zonguldak-Bartın-Karabük 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişikliği iptal etmesini, davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Amasra'da Gömü ve Tarlaağzı köyleri arasında yapılması planlanan, 1320 megavat gücündeki termik santral, kalker ocağı ve kül depolama sahası ile liman projeleri için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararının ardından çevre düzeni planlarında da değişiklik yapıldı. 27 Ekim 2016 tarihinde yapılan değişiklikle Zonguldak-Bartın-Karabük 1/100 binlik çevre düzeni planına 'Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası', 'Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım)' projesi işlenmiş oldu.

BARTIN PLATFORMU DAVA AÇMIŞTI

Bartın ve Amasra’daki sivil toplum kuruluşları, Bartın Platformu altında birleşerek, çevre planı değişikliğinin iptali için Danıştay'da dava açtı. Dava dilekçesinde; termik santralin, tarihi ve turistik aynı zamanda dünya doğal kültürel miras listesine alınan Amasra'ya olumsuz etkileri olacağı belirtildi. Ayrıca termik santralin Amasra sınırları içinde kurulmasının mümkün olmadığının, çeşitli aşamalarda yargı kararlarıyla ortaya konulduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, Amasra kent kimliği, tarihi ve kültürel dokusunu ortadan kaldıracak ve gelecek kuşaklara ulaştırılması gereken tarihi değeri ortadan kaldıracak çevre düzeni planı değişikliğinin iptali gerektiği vurgulandı.

Danıştay 6'ncı Dairesi'nce yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu termik santral, kalker ocakları, kül depolama sahası plan kararının, Bartın'ın çevresel değerlerinin korunması gerekliliğiyle çelişen proje olduğu belirtildi. Ayrıca proje planlama sahasının toplam 304 bin 189 metrekare olduğu, bunun yüzde 90'lık kısmının orman alanına isabet ettiğine işaret edildi.

Danıştay 6'ncı Dairesi kararında, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2016 tarihinde onaylanan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Hema Termik Santrali, kalker ocakları ve kül depolama sahası ile Hema Limanı Dolgu Alanı ve Rıhtıma ilişkin kısmında hukuka, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak iptaline karar verilmiştir" denildi.

'HALK GEREKENİ YAPTI'

Bartın Platformu üyeleri, Amasra Kültür Park'ta bir araya gelerek, Danıştay’ın verdiği kararı kutladı. Etkinlikte konuşma yapan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “Bartın Platformu, termik santral için yapılan toplantılarında halkına asla yalan söylemedi. Samimiyetle her zaman doğruları söyledi. Bu süreçte zaman zaman 2 bin 2 davacı ile Amasra esnafının tüm gün kepenk kapattığı yağmur altında yaptığı yürüyüşlerle aslında Türkiye tarihine geçtik. Herkese teşekkür ediyorum. Biz bu mücadeleye başlarken 'Şirketlerin gücü bazen seçilmişleri, atanmışları ve sivil toplum kuruluşlarını aşabilir, bu mücadele asilerle birlikte yürütülmeli' demiştik. Bartın ve Amasra halkı gereğini yaptı. Hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekilip, oyunlar oynanarak alınan karar kutlandı.