Devletin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla tahsil edemediği vergi alacağı tutarın 218 milyar 836 milyon TL olduğu belirtilirken, bütçe geliri olarak ifade edilip, tahsil edilemeyen tutarın ise vergiler dâhil 507 milyar 815 milyon TL olduğu kaydedildi.

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, tüm yapılandırmalara rağmen vergi mükelleflerinin vadesi geçmiş borçlarının 219 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Yapılandırma şart” dedi. Türkmen, yazısında şu bilgileri verdi:

“Devletin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla tahsil edemediği vergi alacağı tutar 218 milyar 836 milyon TL'dir. Bütçe geliri olarak ifade edilip, tahsil edilemeyen tutar ise vergiler dâhil 507 milyar 815 milyon TL'dir. Devletin tahsil edemediği yukarıdaki tutarlar, 1984 yılından bu yana oluşan toplam tutarları ifade etmektedir.

Tahsil edilemeyen tutarların çok büyük bir bölümü, eski yıllardan gelen fiktif tahakkuklardır. Son üç yılda çıkartılan yukarıdaki yasalar kapsamında en çok tahsilat 6736 ve 7143 sayılı Kanunlarda yer alan; matrah artırımı, stok affı, kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltme, vergi ihtilaflarının sona erdirilmesi düzenlemelerinden yapılmıştır.

Eskiye ait tahakkuk etmiş fakat ödenmeyen borçların yeniden yapılandırmasını içeren düzenlemelerin başarı oranı yüzde 8'lerde kalmıştır.

Vergi Hukuku'nda tahsilat zaman aşımı beş yıl olmasına rağmen; çeşitli yol ve yöntemler ile zaman aşımı süresini neredeyse sonsuz hale getirmeyi bırakıp;

– Vergi mükelleflerinin 31.03.2020 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş bütün borçlarını (yapılandırma kapsamında ödenenler dâhil) faizsiz ve ödemeler 2021 yılında başlamak üzere dört yıla yayalım,

– Faiz, zam ve ceza hesaplanmadan ortaya çıkan vergi aslı borcunu başvurudan itibaren üç ay içinde peşin ödeyene yüzde 50 indirim yapalım,

– Beş yıldan uzun süre geçmesine rağmen tahsil edilemeyen alacakları silelim,

– Vadesi geçmiş borçların her mükellef için 50 bin TL'lik kısmını silelim.”