DİSK Tarihi kitabının 1. cildi yayınlandıArtı Gerçek

DİSK, 53 yıllık tarihini bir araya getirdi.


ARTI GERÇEK- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu( DİSK) tarihini masaya yatırdı. Konfederasyon Türkiye'de nadir olarak hayata geçirilen sendikal hafızayı diri tutma çalışmalarından birine imza attı. 

 “DİSK Tarihi” kitabının 1967-1975 yıllarını kapsayan 1. cildi, “Kuruluş-Direniş-Varoluş” alt başlığı ile yayımlandı.1. Cilt DİSK Tarihi Kuruluş-Direniş-Varoluş 1967-1975 adını taşıyor. Kitap, DİSK’in yarım yüzyılı aşkın mücadelesin ve deneyimini birincil kaynaklara dayalı olarak anlatıyor.

DİSK-AR tarafından hazırlanan kitabın editörlüğünü Aziz Çelik, yayın danışmanlığını ise Can Şafak ve Ergün İşeri yaptı. DİSK öncesi işçi sınıfı hareketine ilişkin gelişmelerin de yer aldığı 1. Cilt 1967-1975 dönemini kapsıyor.

Kitabın araştırma ve arşiv çalışmaları Deniz Beyazbulut, Zeynep Kandaz ve Meliha Kaplan tarafından yürütüldü. Süreyya Algül, Zafer Aydın, Aziz Çelik, M. Hakan Koçak, Can Şafak, Melih Biçer, Kıvanç Eliaçık, Ece Göktürk, Tevfik Güneş, Ergün İşeri ve Necdet Okcan kitaba yazar olarak katkıda bulundular. Kitabın tasarımı ise DİSK İletişim Dairesi uzmanı Can Kaya tarafından yapıldı.

DİSK adreslerinden temin edilebilen kitap, online olarakta yayınlanacak. Kitap Osmanlı dönemi ile başlayarak, DİSK'in kuruluş tarihine, önemli dönemeçlerine, 1 Mayıs 1977 Kanlı Pazar'a ve 71 askeri darbesine ilişkin süreçleri işliyor.

DİSK Yönetim Kurulu kitaba ilişkin, DİSK, 50 yılı aşkın mücadelesinde nice badirenin üstesinden geldi. DİSK’e ömür biçenler, DİSK’i yok etmek isteyenler, DİSK’i kapatmak isteyenler oldu. Hakları için direnen DİSK’li işçiler kurşunlandı. DİSK’in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler pusu kurularak öldürüldü. DİSK’in 2. Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve DİSK yöneticileri yıllarca hapiste tutuldu, işkence gördü ve idamla yargılandı. DİSK’in çalışması 11 yıl boyunca hukuksuz bir biçimde, zorla engellendi. Darbeciler DİSK’in üyelerine ve mal varlığına el koymak istedi. DİSK, onca badireyi atlattı ve yoluna devam etti, ediyor. Türkiye işçi sınıfının 1960’lardan 2020’lere yolculuğu DİSK olmadan yazılamaz, DİSK olmadan anlaşılamaz. DİSK mücadelenin adıdır, DİSK farklı olmanın adıdır, DİSK başka türlü bir sendikacılığın adıdır" ifadelerini kullandı.

Kitabın editörü Aziz Çelik ise, DİSK Tarihi bir sendikal/örgütsel tarih çalışmasıdır ancak “resmi tarih” değildir" dedi. Çelik değerlendirmesinde, "DİSK’in tarihi yazılırken sadece başarılar, kazanımlar, zaferler değil eksikler, hatalar ve yanlışlar da ortaya konmaya çalışıldı. Bu çalışmada geçmişteki başarı hikayeleri kadar tartışmalı eylem ve kararlara da yer veriliyor. Tartışmaları nesnel olarak aktarmaya, tartışmaların üzerinden geçen zamanı dikkate alarak soğukkanlıbir değerlendirme yapmaya, tarihi olguların seçiminde keyfiliğe düşmemeye ve olguları ayıklamadan DİSK tarihini yazmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.