ARTI GERÇEK- Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla açıklama yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, göçmen işçilerin Türkiye işçi sınıfının bir parçası olduğunu söyledi. 

Göçmen işçilerin sendikaya üye olma haklarının olmadığını kaydeden Çerkezoğlu, 4 milyondan fazla olan göçmen işçiler için, “Göçmenlere vatandaşlığa geçiş hakkı tanınmalı, göçmenlerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli ve isteyen göçmenlerin üçüncü ülkelere geçişinin önündeki engeller kaldırılmalıdır” dedi.

‘GÖÇMEN İŞÇİLERİN ÇOCUKLARI EĞİTİM HAKLARINDAN MAHRUM KALIYORLAR’

Göçmen işçilerin güvencesiz çalıştırılarak daha fazla sömürüldüğüne dikkat çeken Çerkezoğlu, göçmenlerin sağlık, eğitim, barınma gibi temel haklardan yoksun ve asgari ücretin altında çalıştırıldığını söyledi.

Yaşanan durumun işçilerin çocukları ve ailedeki diğer bireyleri de etkilediğini kaydeden Çerkezoğlu, “Göçmen işçilerin çocukları, ya ailelerinin yasal statülerinden dolayı okullara kayıtları kabul edilmediği için ya da uzaktan eğitime erişecek imkânlara sahip olmadıkları için eğitim haklarından mahrum kalıyorlar. Oysaki Türkiye’nin de onayladığı “Tüm Göçmen Çalışanların ve Ailelerinin Üyelerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme”, tüm göçmen işçilerin çocuklarının, ailelerinin ikamet izni ve yasal statülerinden bağımsız olarak eğitime erişim hakkını devletler tarafından güvence altına alınmasını gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü’nün  (ILO) göçmen işçilere yönelik sözleşmeleri imzalamaktan imtina ettiğini hatırlatan Çerkezoğlu, Bugün Türkiye’de yaşayan göçmen işçiler, bir yandan yasal statü olarak güvencesizliğe ve korkuya mahkûm edilirken, diğer yandan ise çalışırken en temel haklarından faydalanamamaktadır. Yasal bir hak olan asgari ücreti dahi alamamaktadırlar; bir sendikaya üye olamamakta, temel bir insan hakkı olan örgütlenme hakkından mahrum bırakılmaktadırlar” dedi.

‘GÖÇMEN KADIN İŞÇİLER ŞİKAYETÇİ OLAMIYOR’

Çerkezoğlu yaptığı açıklamada, göçmen kadın işçilerin, işyerlerinde sıklıkla tacize maruz kaldığını sınır dışı edilme veya başka bir yaptırıma uğrama korkusuyla şikayetçi dahi olamadığına dikkat çekerek AKP iktidarının anayasaya ve kanunlara aykırı olan bu duruma ilişkin herhangi bir adım atmadığını ifade etti.

“Türkiye’de bulunan göçmen işçilerin de, Türkiyeli işçilerle aynı koşullarda ve beraberce örgütlenebilerek çalışması için gerekli önlemler acilen alınmalıdır” diyen Çerkezoğlu göçmen işçilerin daha iyi bir yaşamın yanında savaşlardan kaçtığını da hatırlatarak savaş politikalarına son verilmesini istedi.

‘BERABER ÇALIŞIYOR, BERABER ÖLÜYOR, BERABER SÖMÜRÜLÜYORUZ’

İSİG Meclisi’nin 2019 yılındaki raporunda yer alan 112 göçmen işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Çerkezoğlu, “Dünya’nın dört bir yanından işçilerle aynı işyerlerinde beraber çalışıyor, beraber ölüyor, beraber sömürülüyoruz. Tüm bunlara karşı da beraber örgütlenerek, beraber mücadele edeceğiz” dedi.

Çerkezoğlu son olarak, “DİSK, Türkiye işçi sınıfının baskılara karşı sığınağı, zulme ve sömürüye karşı mücadele örgütüdür ve Türkiye işçi sınıfı, bu ülkede yaşayan, kökeni, dili, dini, ırkı, geldiği yer ne olursa olsun, tüm işçilerden oluşur. DİSK’in demokratik, sınıf ve kitle sendikacılığı çizgisi ve kurucu ilkeleri de bize bunu emreder” ifadelerini kullandı.