G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu: Gazetecileri bir an önce tahliye edinArtı Gerçek

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, yayımladığı basın açıklamasıyla gazetecilerin bir an önce tahliye edilmesini istedi


Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği, Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), ve Parlamento Muhabirleri Derneğinin (PMD) bulunduğu G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, Mecliste kabul edilen infaz yasasında tutuklu gazetecilerin kapsam dışı bırakılmasına tepki gösterdi:

"Anayasa Mahkemesi'nin, bu haliyle toplumsal vicdanda ciddi yaralar açan düzenlemeyi; sadece haber yazdığı, halkın haber alma hakkı doğrultusunda görev yaptığı için cezaevinde bulunan meslektaşlarımız açısından ‘eşitlik ilkesi’ni esas alıp, tahliyelerin yolunu açmasını beklemekteyiz."

'ANAYASA MAHKEMESİ, HUKUK İLKELERİNE UYARAK TÜRKİYE'Yİ BU UTANÇTAN KURTARMALI'

Düzenlemenin Anayasa'nın 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10'uncu maddesine aykırı olduğunun teklifin hem yasalaşma sürecinde hem de yürürlüğe girmesinin ardından çok sayıda anayasa hukukçusu tarafından gündeme getirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde evrensel hukuk ilkelerine uygun bir karar alarak ülkeyi bu utançtan kurtarmalıdır" ifadelerine yer verildi:

"Kanunu, gazetecilik mesleğini ilgilendiren boyutuyla değerlendirdiğimizde, düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğü hakkını kullanan gazeteci ve yazarların, adeta özel kasıt güdülerek dışarıda tutulduğu görülmektedir. Meslektaşlarımızın mesleklerini yaparken yargılandıkları Türk Ceza Kanunu'nun örgüt üyeliği ve propagandası, Terörle Mücadele Kanunu ya da MİT Kanunu'na muhalefet gibi suçlamalar kapsam dışına çıkartılırken, ölümcül Covid-19 riski gerekçesiyle cezaevlerinden çıkmaları da engellenmiştir. Buna karşın hırsızlık, gasp, rüşvet, yaralama, kadına şiddet, cinsel dokunulmazlıklara karşı işlenen suçlar ve çeşitli uyuşturucu suçlarından ceza alanlar ya affedilmiş ya da geçici olarak cezaevinden salıverilmiştir.

Cezaevinde bulunmaması gereken; gazetecilik yapan, haber yazan düşünce insanlarının, bir de eşitlik ilkesi ihlal edilerek cezaevinde tutulmaya devam edilmesi, Türkiye demokrasisi ve hukuk devleti açısından yaşanan utancın katmerlenmesi anlamı taşıyacaktır. Anayasa Mahkemesi, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde evrensel hukuk ilkelerine uygun bir karar alarak ülkeyi bu utançtan kurtarmalıdır."

BAĞLANTILI HABERLER