Ergun BABAHAN


Tüm dünyada demokrasinin geleceğinin tehlikeye girdiği bir dönemden geçiyoruz. Çok kutuplu dünyada, otoriter liderler kendilerini hala rahat hissediyor ve Batı’nın hukuk ve insan hakları taleplerine duyarsız kalmalarına imkan veriliyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Avrupa Birliği hayalleri kuran, tam demokrasiye geçme şansı bulunan Türkiye bugün dünyada parmakla gösterilen bir otoriter rejime dönüşüyor. 

Türkiye yeni otoriter rejimler içinde özgün bir yere sahip çünkü Kürt meselesi gibi önemli bir açmazı var. Ermeni Soykırımı’nın faili İttihat ve Terakki’den bu yana gücünü hiç kaybetmemiş “Batı’nın Türkiye’yi bölmeye çalıştığı” fikri sadece İslamcılarda değil, seküler kesimde de güçlü bir desteğe sahip olarak beslenmeye  ve güçlenmeye devam ediyor. Ne yazık ki; her iki grup da “milli birlik ve beraberlik” uğruna demokrasi ve hukuktan taviz vermeye hazır ve razı.

15 Temmuz sonrası ülkenin hala adı konulmamış bir OHAL düzeni ile yönetilmesi, ucube bir “başkanlık sisteminin” getirdiği hukuksuzluklar tüm hızı ile devam ediyor. Türkiye Batı’dan gün  geçtikçe kopuyor, Batılı değerler ülkenin bağımsızlığına bir tehdit gibi algılanıyor, “dünya” ile Türkiye arasındaki uçurum büyüyor.

Demokrasiden uzaklaşmak kaçınılmaz olarak, komşularla sorunlarda müzakerenin değil silahın ve savaşın öne çıkması sonucunu doğurdu. Türkiye, özellikle kendisinden zayıf gördüğü bölge ülkeleri için bir tehdit haline geldi. Dağlık Karabağ’da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da savaşa bizzat dahil oldu; Yunanistan’ı adaları işgal ile tehdide başladı.

Türkiye’de ifade özgürlüğü savunanların, demokrasiye inananların ve demokratik değerler ile bağlantılı kurumları hükümet tarafından suçlu ve hain olarak görüldüğü son dönemde, Türkiye’de gazetecilerin büyük baskı altında olduğunu ve can güvenliklerini tehlikeye atarak çalıştıklarını hepimiz biliyoruz.

Türkiye’de şartlar ne olursa olsun, gazeteciliğin önündeki engeller ne kadar çoğalırsa çoğalsın +Gercek ailesi olarak demokrasi, eşitlik, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü gibi inandığımız tüm ilkelere bağlı kalmaktan vazgeçmeyecek, tam aksine bütün bunlara rağmen gazetecilik yapma iddia ve arzumuzda ısrarcı olacağız. 

ArtıTV ve +Gerçek gazete ailesine yeni katılacak +GercekNews haber portalının, yola çıkış amacı adından da anlaşıldığı gibi Türkiye’nin “gerçeklerini” okuyucuya anlatmaktır.. 

Demokratikleşme yoluyla değil, daha fazla savaş ve baskıyla çözme arayışına girme riskinin mevcut olduğu bu günlerde, tehlikeyi ancak demokrasilerin işbirliği önleyebilir. Bunun için içimize kapanma değil, dünya ile tekrar biraraya gelme zamanı. Gerceknews dünyaya Türkiye’yi anlatmayı, Türkiye’yi dünyaya taşımayı hedefliyor. 

Yapmaya çalışacağımız habercilik, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, bölge siyasetini, muhalefetin farklı sorunlar karşısındaki tavrını, iç mücadeleleri ve dinamikleri, bilgi ve yorumlar aracılığı ile görünebilir kılmayı hedefliyor.

Dünya genelinde krizler ve savaşlar yoğunlaşırken, Türkiye kritik bir kavşakta bulunuyor, basının üzerinde daha önce görülmemiş bir baskı ortamında olduğumuz bu dönemde doğru, adil, tarafsız ve dürüst bir haberciliğin, çeşitliliği önemseyen yorum ve analizlerin ne kadar kıymetli olduğu bilincindeyiz. 

Bu yüzden Türkiye’deki çalışma arkadaşlarımızın yanı sıra yakın ve uzak coğraflaradan; Washington DC, NewYork, Paris, Londra, Brüksel, Berlin, Lahey, Atina, Lefkoşa, Yerevan, Şam, Tahran, Bağdat, Rojava, Kahire ve Moskova’dan meslektaşlarımız ve uzmanların desteği ile Türkiye’deki ve dünyadaki okurlarımızın haberlere ve bilgiye özgürce erişimi için çalışacağız.

İfade özgürlüğüne ve editoryal bağımsızlığa koşulsuz olarak inanarak, Türkiye’yi ve bölgedeki gelişmeleri dünyaya anlatmaya çalışırken, Türkiye ve ait olduğu dünya arasındaki bağı kurma işinin de bir ucundan tutmayı istiyoruz.

Türkiye’de ve dünyadaki okurlarımızın Türkiye ve bölge ülkeleri ile ilişkililerini merkeze alan haberlere ve bilgiye özgürce erişimi için çalışacağız.

Bu hedeflere ulaşmaya çalışırken en başta “gerçekleri” paylaşmak için çalışacak ekip arkadaşlarımıza, tecrübe ve bilgilerini analiz ve makaleleri ile paylaşacak yazarlarımıza, özgür haberciliği destekleyecek okurlarımıza güveniyor, peşinen teşekkür etmek istiyoruz.

Sadece Türkiye’deki değil, tüm dünyadaki okurlarımıza “bildiklerinden fazlasını ve gerçekleri” aktarmak dileği ile...