Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi 4’üncü Olağan Kadın Konferansı sonuç bildirgesini yayımladı. Bildirgede, "Halklara savaşın, krizin, ırkçılığın, erkek egemenliğinin benzer biçimlerini farklı gibi sunan 'iki yolun' da bizlere demokrasi, özgürlük, barış, adalet ve eşitlik getirmeyeceğinin bilinciyle 3’üncü yol siyasetimizi büyüteceğiz" ifadeleri yer aldı.

‘YAŞAMLARINI MÜCADELEYE ADAYAN TÜM KADINLARA ATFEDİYORUZ’

Yayımlanan bildirgede, “Suruç Katliamı’nda yaşamını yitiren Ferdane Kılıç’ın anısını mücadelemizde yaşatarak; sürgün ve soykırımın 158’inci yılında Çerkes halkının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Farklılıklarımızın ve renkliliğimizin bizi bir araya getirdiği konferansımıza erkek-devlet şiddeti sonucu katledilen kadınları anarak başladık. Konferansımızı Deniz Poyraz ve Aysel Doğan şahsında yaşamlarını mücadeleye adayan tüm kadınlara atfediyoruz” denildi.

‘KADINLAR ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ YENİ YAŞAMIN İNŞASINA VE ÖZGÜRLÜK FİKRİYATINA DA SALDIRIDIR’

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre dünya genelinde erkek egemen kapitalist sistemin yarattığı siyasal, ekonomik, ekolojik ve toplumsal krizlerin derinleştiğinin vurgusunun yapıldığı bildirgede, “Ortadoğu ve Kürdistan merkezli yürütülen savaş Rusya’nın Ukrayna işgaliyle yeni bir boyut kazanmıştır. Küresel bir boyut kazanan bu savaş, aynı zamanda egemen güçlerle birlikte bunun bir parçası olan bölgesel iktidarların topyekûn kadınlar öncülüğündeki yeni yaşamın inşasına ve özgürlük fikriyatına da saldırıdır. Yaşadığımız coğrafyada da, AKP-MHP faşist ittifakı bir bütün olarak muhalefeti ve ezilenleri yok sayan, toplum karşıtı ve kadın düşmanı bir siyasette, mevcut sorunların çözümsüzlüğünde ısrar ederek kendi bekası için ülkeyi çoklu krizlere sürüklemeye devam etmektedir. Kürt sorununun demokratik çözümü yerine bir kez daha imha, inkâr ve asimilasyon politikalarına sarılarak çözümün muhatabı olan Sayın Öcalan üzerindeki mutlak tecridi ağırlaştırmakta ve işgal hareketiyle savaşı tırmandırmakta, Kürt sorununu çözümsüz bırakmaktadır” ifadeleri yer aldı.

 'AMAÇ TOPLUMSAL MÜCADELEYİ BASTIRMAK'

 Gezi, Kobanê ve HDP’ye yönelik kapatma davalarında başta kadınların yargılanarak toplumsal mücadelenin bastırılmasının amaçlandığına dikkat çekilen bildirgede, “Bu toplumsal mücadelenin öncüsü olan kadın mücadelesine, doğaya, emeğe ve tüm mücadele dinamiklerine yönelik saldırılar, iktidarın meşruiyet krizi yaşadığını açıkça göstermektedir. Dini araçsallaştıran tekçi, cinsiyetçi ve militarist iktidar, yeni bir rejimi aynı zamanda kadın kazanımlarını ortadan kaldırarak inşa etmeye çalışmaktadır. Erkek şiddetini körükleyerek kadınları yaşam hakları üzerinden tehdit etmekte ve doğrudan devlet şiddetinin hedefi haline getirerek yaşamın her alanında susturmaya çalışmaktadır. Kadınlara “makbul” olmayı dayatan, yaşam tarzına müdahale eden iktidar, kadın bedeni ve varlığı üzerinden kadınların tüm yaşamını kuşatma altına almaya çalışmaktadır” denildi.

‘ÖRGÜTLENİYOR VE İSYANIMIZI BÜYÜTÜYORUZ’

Saldırı, tehdit ve şiddete rağmen iktidarın yaşadığı meşruiyet krizini açığa çıkaran gücün kadınların tarihsel isyanı, direnişi ve öz gücü olduğu vurgusu yapılan bildirgede, “Haklarımızı gasp eden otoriter rejime karşı her alanda direniyor, örgütleniyor ve isyanımızı büyütüyoruz. Erkek-devlet şiddeti sonucu katledilen kadınların sesi olmaya çalışarak mahkeme salonlarında, alanlarda, sokakta ‘erkek adalet değil, gerçek adalet’ talebimizden vazgeçmiyoruz. Feshedilmek istenen İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde uygulanması için mücadelemizi büyütüyoruz. Kadın mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olan eş başkanlık sistemine, eşit temsiliyet ilkemize saldırılmasına ve kayyım zihniyetiyle irademizin yok sayılmasına karşı örgütlenmeye devam ediyoruz. Doğamıza, deremize, ormanımıza, tarihimize kepçe vuranlara karşı ekoloji mücadelesini sürdürerek sesimizi yükseltiyoruz. Kimliklerimiz, bedenlerimiz, farklılıklarımız, yaşam tarzlarımız üzerinden bizleri ayrıştıranlara karşı bir araya gelip mücadelemizi yükseltiyoruz. Enternasyonal kadın dayanışmamızı güçlendiriyoruz. ‘Adalet Nöbeti’nde olan tüm kadınların sesi oluyoruz. Mezarlarımızı tahrip ederek, cenazelerimize saldırarak bizleri belleksizleştirmeye çalışan devlet aklına karşı değerlerimize sahip çıkıyoruz” diye belirtildi.

'ÜÇÜNCÜ YOL SİYASETİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ'

 Konferansta kadın cephesinden yükseltilen mücadelenin önemi ve yöntemleri üzerine etkili tartışmaların yürütüldüğü belirtilen bildirgede, kadın özgürlük yürüyüşünü büyütme ve kadın örgütlülüğünü güçlendirme kararlılığının bir kez daha vurgulandığı belirtildi. Konferansta yapılan tartışmalar sonucunda alınan kararlar şöyle sıralandı:

“Savaş, kriz ve şiddetten beslenen kapitalist erkek egemen iktidarlara karşı örgütlenmenin ve mücadelenin toplumsallaşmasını esas almaya devam edeceğiz. Halklara savaşın, krizin, ırkçılığın, erkek egemenliğinin benzer biçimlerini farklı gibi sunan ‘iki yolun’ da bizlere demokrasi, özgürlük, barış, adalet ve eşitlik getirmeyeceğinin bilinciyle 3’üncü yol siyasetimizi büyüteceğiz, kadınlar olarak faşizme karşı ortak mücadeleyi güçlendireceğiz, Demokrasi İttifakı’nı hep birlikte öreceğiz. 

‘MÜCADELEMİZİ DÜNYA KADINLARIYLA ORTAKLAŞTIRACAĞIZ’

Savaş, çatışma, işgal, tecrit ve sömürü politikalarına karşı mücadelemizi dünya kadınlarıyla ortaklaştıracağız, güçlü bir barış mücadelesinde ısrarcı olacağız. Savunmasız değiliz. Gücümüzü örgütlülüğümüzden, dayanışmamızdan ve mücadelemizden alıyoruz. İktidarın da faili olduğu erkek şiddetine, İstanbul Sözleşmesi’ne saldırılmasına, nafaka hakkımıza el konulmak istenmesine, erkek yargının kurumsallaştırmak ve çocuk istismarını yasallaştırmak isteyenlere “dur” demeyi, kadınların ve LGBTİ+’ların mücadelesine dönük saldırılara karşı en güçlü seslerden biri olmayı sürdüreceğiz.

‘KADINLAR OLARAK MÜCADELEMİZİ GÜÇLENDİREREK DEVAM ETTİRECEĞİZ’

Kadınların yoksullaştırılmasına, sömürülmesine, açlık ve işsizliğin dayatılmasına karşı örgütlü emeğimizi savunmaya devam edeceğiz. Yerellerde işçi direnişlerinin özneleri olan kadınlarla dayanışma içinde olacağız. Siyaseti erilleştirmeye, kadınları siyasetin dışına itmeye dönük sistematik gözaltı, tutuklama ve baskı politikalarına karşı kadın siyasetimizi güçlendireceğiz. Kadın tutsakların özgürlüğünü bulunduğumuz her yerde savunacağız. Kadınların bedenine, emeğine ve iradesine karşı uygulanan özel savaş politikalarına karşı biz kadınlar ve genç kadınlar olarak mücadelemizi güçlendirerek devam ettireceğiz.

‘HDP FİKRİYATINI SAHİPLENMEYE, SAVUNMAYA VE BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Partimize yönelik Kapatma Davası’na karşı bu topraklara kök salmış HDP’nin rengarenk yapraklarını çoğaltarak yanıt vereceğiz. HDP fikriyatını sahiplenmeye, savunmaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Çözümsüz değiliz, çözüm biziz. Doğanın talanına karşı ekoloji mücadelesinde varlığımız ve direnişimizle önde olmaya devam edeceğiz. Yaşam alanlarımızı rantçılara, talancılara teslim etmeyeceğiz. İktidarın sağlamcılık ideolojisine karşı engelli kadınların yaşadıkları sorunları sözümüzün ve siyasetimizin gündemi haline getireceğiz ve birlikte güçleneceğiz. Göçmen ve mülteci kadınların yaşadığı tüm sorunların demokratik ve etik çözümünde ısrarcı olacak; halklara, kadınlara dayatılan nefret ve ayrımcılık karşısında mücadele edeceğiz.

‘BİZ DEĞİŞTİRECEĞİZ, KADINLAR DEĞİŞTİRECEK’

Haklılığımızdan, tarihimizden ve tüm kadınlardan aldığımız güçle eşit ve özgür yaşamı; dayanışmanın dünyasını kurmak için örgütlülüğümüzü büyüteceğiz. Dünyanın dört bir yanındaki kadın mücadelelerinin verdiği umutla ve dayanışma duygusuyla buradayız, bir aradayız. Kadın mücadele tarihi zor, meşakkatli olmuştur. Bu zorluğu birlikte aşabilmemizin gücünü partimizin varlığına da kaynaklık eden paradigmamızdan alıyoruz. Her adımımız, her kazanımımız büyük bedeller ödenerek gerçekleşmiştir ve gerçekleşmeye devam etmektedir. Biz kadınlar bunun farkındalığıyla özgür ve eşit bir yaşamı mutlaka hep birlikte inşa edeceğiz. HDP’yi asıl güçlü kılan dinamik, halkların umududur ve halklar var olduğu ve mücadele ettiği sürece HDP fikriyatı özgürlük mücadelemizde var olmaya devam edecektir. HDP Kadın Meclisi olarak iddiamız büyük, mücadelemiz büyük, direnişimiz de büyük. Ezilen halklar, kadınlar olarak güçlü bir perspektifle, iktidarın kuşatmasını durduracak güçteyiz. Kadınların direnişi var, değiştirecek gücümüz var. Biz değiştireceğiz, kadınlar değiştirecek.”

KURULACAK KOMİSYON VE MECLİSLER

Konferansta alınan somut kararlar ise şöyle belirlendi: “HDP Kadın Meclisi bünyesinde Kadın Ekoloji Komisyonu oluşturulması, kadın yoksulluğu, kadın emeğinin sömürüsüne karşı mücadele edilmesi, savaş, işgal ve özel savaş politikalarına karşı mücadelenin büyütülmesi, göçmen ve mülteci kadınlarla dayanışmanın büyütülmesi, Genç Kadın Meclisleri’nin kurulması, kadın siyaset akademisi oluşturulması, adil ve özgün bir engellilik politikasının geliştirilmesi, eşbaşkanlık ile eşit ve özgür bir yaşamı alternatif sistemle örme kararlılığı, faşizme karşı ortak mücadele için kadın mücadelesinin büyütülmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kazanımlarımızın korunması, kadın siyasi tutsaklar ve öz savunmada bulunan kadınların özgürlüğü için mücadele edilmesi.”