Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, son günlerde sık sık gündem olan HPV aşısının ücretsiz ve herkese yapılması talebiyle önergede bulundu.

Sürücü, önergesinde HPV virüsünün yaygınlığından ve prezervatif kullanımının mutlak koruyuculuğu olmamasından bahseder, aşının gerekliliğini dile getirdi.

Sürücü'nün önergesi şu şekilde:  

Human Papilloma Virüs yani HPV yaygın görülen, belirti göstermeyen, oldukça bulaşıcı DNA virüsleridir ve cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir. 200 civarında HPV tipi mevcuttur. Ancak bilinen  yaklaşık 20 farklı türü genital enfeksiyona neden olmaktadır. HPV’nin kanser yapan (yüksek riskli) ve siğil yapan (düşük riskli) tipleri mevcuttur. Yüksek riskli HPV tipleri kadınlarda servikal kanser, vulva, vajina, orofarinks, anüs kanserleri ve ilgili prekanseröz (kanser öncü hücreleri ) lezyonlar; erkeklerde ise anüs ve penis kanserleri ile ilişkilidir.

HPV ana bulaşma yolu cinsel ilişki ile olur. Ayrıca oral veya anal yolla enfekte bir genital bölgeye temas edilmesi halinde de bulaşma olur veya cilt bütünlüğü bozulmuş enfekte cilt bölgesinin, sözgelimi elle, temasıyla da bulaşabilir. Prezervatiflerin mutlak koruyuculuğu da olmadığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

9 yaşından itibaren kız ve erkeklere HPV aşısı yapılabilir. 9-14 (14 yaş dahil ) yaş arası 2 doz HPV aşısı tavsiye edilir. 14-26 (26 yaş dahil ) yaş arası ise 3 doz HPV aşısı önerilmektedir.

HPV aşısı doz aralıkları ise yaşa göre değişebilmektedir.

A- HPV aşısı ilk doz sırasında kişi 9 – 14 yaş arasındaysa ( 14 yaş dahil)

İlk doz HPV aşısı: Belirlenen bir tarihte

İkinci doz HPV aşısı: İlk HPV enjeksiyonundan 6 ay sonra

B- HPV aşısı ilk doz sırasında kişi 15-26 yaş arasındaysa ( 26 yaş dahil )
İlk doz HPV aşısı: Belirlenen bir tarihte

İkinci doz HPV aşısı: İlk HPV enjeksiyondan 2 ay sonra (İlk dozdan sonra bir aydan önce olmayacak şekilde)

Üçüncü doz HPV aşısı: İlk HPV enjeksiyondan 6 ay sonra (İkinci dozdan sonra 3 aydan önce olmayacak şekilde)
c- Yeni çalışmalar sonrasında 27-45 yaş aralığındaki kadınlarda da HPV aşısının bu yaş grubunda etkili olduğu ortaya koymaktadır.

Fakat, bu kadar hayati önem arz eden HPV aşısını, Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamamaktadır. HPV aşısının fiyatı farklılıklar göstermekte ve ciddi bir sağlık ihtiyacı olmaktan çıkarılarak ticari bir boyuta evrilmektedir. Oysaki halk sağlığı aşısından ulusal aşı programına dahil edilmesi çok büyük bir öneme sahiptir. Birçok ülkede ücretsiz olan HVP aşısı ülkemizde ücretlidir.

Bu şekliyle HVP aşısının Ulusal aşılama Programına hızla alınması gerekmektedir. Toplumsal duyarlılığın gelişmesi içinde tv, radyo, gazete başta olmak üzre tüm kitle iletişim kanallarından kamu spotları oluşturularak, bilinçlendirme süreci yaygınlaştırılarak hızlanmalıdır.

Aşılar insanlığın ortak değeridir ve aşıya erişim ücretsiz ve kadın, erkek herkesin hakkı olmalıdır. Aşılar insanlığın ortak değeridir. 

HVP aşısının ortalama  iki bin TL ve üzeri bir ödeme karşılığında yapılmaktadır. Ülkenin büyük bir kısmının asgari ücretle geçim sağladığı bir ekonomik düzende, aşı olmak isteyen bir kişinin maddi imkansızlık sebebiyle aşı olması güç bir durum haline gelmektedir.

Kadın istihdamı ve kadın yoksulluğu oranlarına bakıldığında rahim ağzı kanseri başta olmak üzere bir çok kanserden kendini korumak için kadınların HVP aşısına ayıracak bütçesi bulunmamaktadır. Tüm bu durum ücretsiz hale getirilen HVP aşısının, ulusal aşı programına dahil edilmesi halk sağlığının tesisi açısından mecburi bir konumdadır.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
 
MADDE 1- 24/2/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 2- Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından 9-12 yaş arası çocuklara ve erişkinlere ücretsiz olarak uygulanır.

Bu kanunun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.’’

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.