Türkiye'nin en köklü insan hakları örgütü olan İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, 19 Mart’ta gözaltına alınmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İHD Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Türkdoğan, “Karşılaştığım şey beni şaşırtmadı. Konuşmalarımız dışında bir şey yok. 2019 baharında başlamış soruşturma. Gizli olduğu için bilinmiyor. Sadece konuşmalarımız var. Ben uzun zamandır AKP ve AKP’lileri uyarıyorum. Yargının böyle işlemesine izin vermeyin. Bugün bize yapılanlar yarın size yapılacak” dedi. Türkdoğan, AKP iktidarının 'İnsan Hakları Eylem Planı' açıkladığı günlerden hemen sonra insan hakları örgütünün genel başkanının gözaltına alınmasının 'ironik' olduğunu belirterek, Türkiye'nin uluslararası alanda teşhir olduğunu söyledi. 


‘YARGI YOLUYLA SİYASİ VE TOPLUMSAL MUHALEFETİ BASKI ALTINDA TUTMAK İSTİYORLAR’

Suçlamaların asılsız olduğunu ifade eden Türkdoğan, tüm faaliyetlerinin insan hakları savunuculuğu kapsamında ve dernek başkanı olarak yürüttüğü çalışmalar olduğunu söyledi. Avukat olmasına rağmen Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi’ne gözaltına alındığına dair haber verilmediğini belirten Türkdoğan, şöyle anlattı: “Konunun Adalet Bakanlığı’na intikal ettirilmemesi, soruşturmanın gizli olmasına rağmen emniyete götürülürken çekilen görüntülerin Demirören Haber Ajansı’na sızdırılıp yayın yapılması, soruşturmanın kısıtlamayı gerektirmediği halde keyfi olarak kısıtlama kararlarının alınması, soruşturmanın yapılan basın açıklamalarına dayanması nedeniyle CMK 140’a göre çağrı alma üzerine ifade alma yönteminin uygulanmayıp gözaltı yapılması, tamamen serbest bırakma yerine adli kontrol ve yurt dışı yasağı konulması gibi birçok hukuka aykırılığı belirtebiliriz.”
Tüm bunların yargı yoluyla siyasi ve toplumsal muhalefeti baskı altında tutmak anlamına geldiğini ifade eden Türkdoğan, “Bütün bu yaşananlar demokrasi ve insan hakları mücadelesi verenler bakımından Türkiye’nin kapalı ve açık cezaevi haline getirildiğini göstermektedir” diye konuştu.

‘İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI AÇIKLAYIP, İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ GENEL BAŞKANINI GÖZALTINA ALMAK İRONİK’

İHD Eş Genel Başkanı Türkdoğan, “Siyasi iktidarın İnsan Hakları Eylem Planını açıklaması ve insan hakları alanında farkındalık yaratacağını taahhüt etmesinin sonucu olarak, Türkiye’nin en eski ve en yaygın örgütü olan İHD’nin genel başkanını gözaltına aldırtmak, insan hakları alanında oldukça ironik bir görüntü ortaya çıkarmıştır” diye belirtti.


‘EN ÖNEMLİ GÜÇ’

Birçok dayanışma ve destek mesajı aldıklarını aktaran Türkdoğan, insan hakları hareketinin duyarlılığının hak savunucularını koruyan en önemli güç olduğunun altını çizdi.


‘TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KONUSUNDA ULUSLARARASI ALANDA TEŞHİR OLDU’

Uluslararası alanın hak savunucularını koruyan mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini ifade eden Türkdoğan, şunları söyledi: “Devletlerin, insan haklarını koruma, geliştirme, gerçekleştirilebilmesi, kullanımı için önlem alma sorumluluklarını/yükümlülüklerini düzenlemiştir. Türkiye son yıllarda uluslararası sorumluluklarını sıkça yerine getirmemektedir. Türkiye’nin bu tutumu genel bir alışkanlık halini almış ve uluslararası alanda teşhir olmuştur. Türkiye’nin ülke içinde oluşturduğu ‘insan hakları koruma’ mekanizmalarının bu süreçteki sessizliği bu mekanizmaların bağımsız ve tarafsız olmadığını, siyasi iktidara bağlı çalıştığını maalesef bir kez daha göstermiştir. İnsan hakları savunucularının mücadelesi kesintisiz ve kararlılıkla sürecektir.” (MA)