Hükümetin 2011’den bu yana özelleştirmeye çalıştığı Kalamış Yat Limanı projesine karşı açılan dava, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Avukat Doğuşcan Aygün, “Kentin hakkını, kendi haklarımızı korumak için Kadıköylü hemşeri davamızı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık” dedi.

Koç Grubu’nun turizm şirketi Setur’un 1998’den beri işlettiği Kalamış Yat Limanı’nı, 2011’de özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme kapsamına alındıktan sonra marina kapasitesi ve alanını genişleten yeni bir imar planı hazırlandı. Yeni planda 115 bin 821 metrekarelik dolgu alanı ve 319 bin 306 metrekarelik iki yat limanı olmak üzere toplam 435 bin 128 metrekare yüzölçümlü alan özelleştirmeye açıldı. Yapılaşmaya açılacak alan daha sonra 2018’de plan tadilatı ile 478 bin 507 metrekareye çıkarıldı. Böylece yat limanına, otopark haricinde 15 bin metrekare üzerine yapılması planlanan turizm tesis alanı ve 2 otel inşaatı eklendi. 

'KADIKÖY BELEDİYESİ KARŞI DAVA AÇTI'

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2013’te onaylanan planın ardından 2014’te ilk ihale yapıldı ve Koç Grubu 664 milyon dolarla kazandı. Ancak ihale iptal edildi. Bu arada, Kadıköy Belediyesi yeni plandaki yapıların nüfus ve trafik yoğunluğunu artıracağı, kıyı silueti bozulacağını belgeleyerek projeye karşı dava açtı. Koç Grubu da ihaleden çekildi. Şimdi hukuki süreçte yeni bir yola girildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da avukatı olan Doğuşcan Aygün, 33 hemşehri, dernekve kooperatif adına konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını söyledi.

'ÇEVRE HAKKI VE KONUT HAKLARI İHLAL EDİLMEKTEDİR'

Özelleştirme İdaresi'nin, Fenerbahçe Kalamış Yar Limanı planına yönelik açtıkları davanın Danıştay İdari Davalar Daireler Kurulu’nca reddedildiğini ifade eden Avukat Doğuşcan Aygün, “Doğal ve arkeolojik sit özellikleri taşıyan Türkiye’nin en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı, daha da büyütülerek 438 bin metrekareye çıkartılmak isteniyor. Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 2015 yılında hazırlanan planları, ÇED raporu olmaması nedeniyle iptal edildi. 2017 yılında yapılan revize planların da ÇED raporu yoktur ama buna rağmen iptal edilmesi yönündeki Kadıköylü 33 hemşeri, dernek ve kooperatif olarak açtığımız davada talebimiz reddedildi. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak verdiği ret kararını Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu temyiz incelememizi tetkik hakimin görüşü ve 3 lehe oya rağmen, revizyon planında ÇED aranmaz tespiti ile reddetti. Bu kararla Kadıköylü hemşerilerimizin yaşam hakkı, çevre hakkı ve konut hakları ihlal edilmektedir. Kentin hakkını, kendi haklarımızı korumak için Kadıköylü hemşeri davamızı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık” dedi.