ARTI GERÇEK- Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma yurttaşların yarısının koronavirüs salgını ile beraber ilaç ve gıda depoladığını ortaya koydu.

Ülke genelinde 1068 kişi ile, 18-19 Mart tarihleri arasında yapılan koronavirüs ile ilgili araştırmanın sonuçlarına göre, yurttaşların yüzde 7,6'sı salgını henüz duymamış.

10 KİŞİDEN DÖRDÜ TEDBİR ALMIYOR

Halkın % 64,2’si bireysel tedbirler aldığını söyledi.  Virüse karşı bireysel tedbirler aldınız mı sorusuna ise yüzde 35,8 olarak önlem almadım cevabı verilmiş. Bu yaklaşık her on kişiden dördünün tedbir almadığı anlamına geliyor. Gerekçeler sorulduğunda ise kısa süre sonra virüse çözüm bulunacağını ifade edenlerin yanı sıra, kendisinin virüsten etkilenmeyeceğini ya da zaten günlük yaşamında da sosyal izolasyonu koruduğu cevabı verilmiş.

Yüzde 52,4'lük bir payda içerisinde bulunanlar ise virüse karşı önlem olarak gıda ve ilaç almış. yüzde 35,2'lik bir toplam ise bu tür bir tedbire ihtiyaç duymamış.

YÜZDE 70 TEDBİRLERDEN MEMNUN

Hükümetin aldığı tedbirlere yönelik ise halkın % 70,8’i memnun olduğunu ifade etti. % 20,8’i ise memnun olmadığını, yetersiz olduğunu ya da kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik herhangi bir tedbir alınmadığını söyledi.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer unsur ise yalan ve sahte haberlerin sıklıkla dolaşıma girdiği sosyal medyadan virüse karşı korunmak için bilgi alındığı üzerine. Virüse karşı bilgi kaynağı olarak; sosyal medya 52,8, görsel medya 38,7, yazılı medya 8,5 oranında kullanılıyor.Halkın % 14,2’si virüs sonrası sosyal medyada hesap açmış.

Katılımcıların yarısından fazlası ise virüse kısa zamanda çözüm bulunacağını düşünüyor. Bu oran ise yüzde 52,3. diğer yandan 38,9'luk dilim ise çözüm bulunacağını düşünmüyor.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ ENDİŞELİ

'Salgın sonrasında ruhsal problemler yaşamaya başladınız mı' sorusuna ise yüzde 24,2 evet yanıtı verdi. Yüzde 68,1 ise ruhsal problem yaşamadığını ifade etti.

'KÖKLÜ DEĞİŞİMLERİN YANINDA VE Z KUŞAĞI SİYASAL ARENAYA GİRECEK'

Murat Gezici araştırma sonuçlarını değerlendirdiği yazısında devletlerin sosyal politikalara önem vereceği öngörüsünde bulunurken, iş tanımında değişiklikler yaratacağını belirtti. Z kuşağının kademeli olarak siyasete gireceğini söyledi.

Gezici yazısında, "Görülen şudur ki bu salgın gerek siyasal ve gerekse toplumsal ve ekonomik anlamda cok köklü dönüşümleri  de beraberinde getirecektir. Covid-19 pandemisi post-modernizm etkisindeki liberal batı ülkelerinde sosyal politikalara daha fazla ağırlık verilmesi sonucunu doğururken, Dünyanın düşündüğümüzden daha kırılgan bir eko-sisteme sahip olduğunu ve alınması gereken önlemlerin cok hızlı ve pro-aktif uygulanması neticesini verecektir."

"Kripto paralar – ki ülkeleri ve milletleri aşan bir yapı gösterir- önümüzdeki günlerde daha konuşulur hale gelecektir. Pandemi aynı zamanda iş tanımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan organik dayanışma da önemli ve köklü değişiklikleri de beraberinde getirecektir. İran-Çin-Rusya özelinde ise siyasal anlamda belirgin değişiklikleri bu dönemde gözlemleyebiliriz. Z kuşağının kademeli şekilde siyasal arenaya gireceği bu dönemde mevcut siyasal okumaların ve tanımlamaların yetersiz kalacağı 5G, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0 gibi kavramlar etrafında yeni siyasal seçmen davranışları görülecektir" ifadelerini kullandı.