Derya OKATAN


ARTI GERÇEK- AKP, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomik tedbirleri içeren 15 maddelik kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı'na sundu.

Kanun teklifi ile bazı borçların ertelemesi öngörülüyor. Bunlar arasında KYK borçları da bulunuyor. Muhalefetin KYK borçlarının silinmesi talebine karşılık, kanun teklifinde 3 aylık taksitlerin 3 ay süreyle ertelenmesi öngörülüyor.

Buna göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun 16. maddesi kapsamındaki kredi borçları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere başvuru şartı aranmaksızın ve gecikme zammı ya da faiz uygulanmadan 3 ay süreyle ertelenecek. Bu süre, Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek.

Kanun teklifinin birinci maddesine göre, ertelenecek diğer borçlar şöyle:

  • Hazine taşınmazlarına ilişkin ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedelleri 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu süreyi 3 ay daha uzatabilecek. Bedeller için gecikme zammı ya da faiz uygulanmayacak.
  • Mesire yerleri ile Millî Parklar Kanununa tabi yerlere ait 3 aylık kira bedelleri, 3 ay süreyle ertelenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bu süreyi 3 ay daha uzatabilecek. Bedeller için gecikme zammı ve faiz uygulanmayacak.
  • Belediye ve mahalli idare birliklerine ait taşınmazların 3 aylık kira bedelleri, 3 ay süreyle ertelenebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu süreyi 3 ay daha uzatabilecek. Faaliyetleri durdurulan işletmelerden kira bedelleri tahsil edilemeyecek. Su tüketim bedelleri ise 3 ay ertelenecek. Faaliyette bulunamayan işletmelerden, faaliyette bulunmadığı döneme ait ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergileri de alınmayacak.
  • Belediyeler ve bağlı kuruluşların gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay ertelenecek. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek.
  • Tarım satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçları faizsiz olarak 2021 yılına ertelenecek. Sonraki yıllara ait taksitler de faizsiz olarak birer yıl ertelenmiş olacak.
  • Turizm işletmelerinin Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği'ne yıllık aidatları 2020 yılında alınmayacak.