Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 5 geriledi ve 86,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 13,2  azalarak 45,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise  yüzde 6,5 artarak 39,1 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez  Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri,  menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir  önceki aya göre yüzde 4,4 azalarak 21,2 milyar ABD Doları olarak  gerçekleşmiştir. Bu tutarın 16,3 milyar ABD Doları anapara, 4,9 milyar ABD Doları faizden oluşmaktadır.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev  işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58,9 milyar ABD Doları olup, söz konusu tutarın 15,5 milyar ABD Doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 27,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir."