ARTI GERÇEK- Can Şafak'ın Ayrıntı Yayınevi'nden çıkarak raflarda yerini alan 'Necmettin, Bir Devrimcinin Hatırası' adlı kitabı, 22 Ağustos 1970’de Aliağa Rafinesi İnşaatı Grevi sırasında grev kırıcılara karşı mücadele sırasında, Aliağa Rafinerisi’nin kapısında daha grev başlar başlamaz vurularak 26 yaşında öldürülen Necmettin Giritlioğlu’nun hayatını ve de bir dönemin tarihini anlatıyor.

Yaptığı sözlü tarih kayıtlarıyla Necmettin Giritlioğlu ile ilgili hafızalardaki tarihi, yazılı tarihe aktaran Can Şafak, kitabında yazılı kaynaklara ve bizzat Necmettin Giritlioğlu’nun kaleminden çıkan metinlere, mektuplara, şiirlere ve fotoğraflara da yer veriyor. Yazar, Necmettin Giritlioğlu’nu daha iyi tanımak ve anlamak için solun, işçi hareketinin, devrimci dalganın yükseldiği; Giritlioğlu’nun da içinde olduğu ve onu da şekillendiren 1960’lı yılları ve 1970’i de belgelerle, tanıklarla anlatıyor. Giritlioğlu’nun daha çocukken haksızlıkların karşısına dikilip Ankara’dan başladığı, elinde Jack London’ın o çok sevdiği romanı Demir Ökçe’yle gittiği Ereğli Demir Çelik’e, oradan Aliağa’ya uzanan yolu, işçi sınıfının yoludur.

'Necmettin, Bir Devrimcinin Hatırası' kitabı, Can Şafak’ın tertemiz dili, titiz, yetkin, hassas ve ayrıntılı çalışmasıyla; incecik, upuzun, bir güldü mü içinizi ısıtan, öfkesi çocuklar gibi şen, “izin vermezlerse, insan hayatında yapacağı en güzel şeyi yapar; direnir” diyen, düşlerinin peşinden giden, Demir Ökçe’deki “uçurum insanları”yla birlikte en ön saflarda yürüyen, gencecik Necmettin Giritlioğlu’nu aramıza getiriyor, geleceğe taşıyor, umut veriyor, yakın tarihe, emek tarihine ışık tutuyor, işçi sınıfına selam duruyor!

CAN ŞAFAK KİMDİR?

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi mezunu olan Şafak, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Çalışma Bakanlığı’nda iş müfettişi olarak görev yapmış, 12 Eylül döneminde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevine son verilmiş, 1988 yılında idari yargı kararıyla döndüğü görevinden istifa ederek ayrılmıştır. 1983 yılı sonundan başlayarak Kristal-İş ve Birleşik Metal-İş Sendikalarında toplu sözleşme uzmanı olarak görev yapmıştır. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) ve Kemal Türkler Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. Çalışma alanı ağırlıklı olarak emek tarihi, sol siyasi tarih ve toplu pazarlık konularıdır. Sendika yayınları arasında broşürleri, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlanmıştır.

Kitapları: İş Yasası Uygulaması, Ekin Yayınları, 1983; Yeni Toplu Sözleşme Düzeni,Ekin Yayınları, 1984, 1971 Cam Grevleri, Kristal-İş Yayını, 2008; Kuruluş Yıllarında Haydarpaşa Sendikası,Sosyal Tarih Yayınları, 2010; Büyük Grev 1977,Sosyal Tarih Yayınları, 2012; Ereğli 1965-1980 Çelik İşçileri,Sosyal Tarih Yayınları, 2015; Zor Zamanlarda Emek:Türkiye’de Toplu Pazarlık Sistemi ve Sorunları, İmge Kitabevi, 2017; Maden-İş Tarihine Tanıklıklar(2 cilt), Sosyal Tarih Yayınları, 2019.