ARTI GERÇEK- Mecliste görüşülecek elektrik ve dağıtım şirketleri lehine düzenlemeleri içeren “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” nin geçmesi ile birlikte Çarşamba Ovasına yapılması planlanan ÖTL ile ovanın çökeceğini söyleyen SAMÇEP, “Araba lastiklerini, çöpü ve ormanlarımız yakarak, ovamızı yok ederek elektrik üretilmesini istemiyoruz” dedi. 

Tükiye Büyük Millet Meclisi (TBMM); ilgili alt ve ana komisyonlardan geçen, elektrik ve dağıtım şirketleri lehine düzenlemeleri içeren “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. 

Konuya dair yazılı açıklama yapan Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), "Çarşamba Ovasında Lastik, Çöp ve Orman Ürünü Yakarak Üretilecek Elektriğe Muhtaç Mıyız?” diye sorarak, kanun teklifinin milletvekillerince yeterince incelenmediğine inandıklarına yer verdi. 

Açıklamada, “Çünkü 2016 yılında biyokütle tanımına giren, araba lastiğinden elektrik üretiminin yanına, çöpten elektrik üretimini de ekliyor. Diğer yandan; “orman atıkları” tanımının yasa tasarısı içerisinde aynı kapsamda değerlendirilmesi, orman vasfını koruyan alanların talan edilmesine zemin sağlanmış oluyor” ifadeleri yer aldı. 

‘HAVA KİRLİLİĞİ ARTACAK

Kanun teklifinin yasallaşması ile birlikte; Çarşamba Ovası’na kurulumu devam eden Oltan Köleoğlu – Çarşamba Biyokütle Elektrik Santralı ve C6 Grup Karbon Piroliz tesislerine yenilerinin eklenmesinin önünde hiç bir engel kalmayacağı ve çok ciddi hava kirliliğine neden olarak Çarşamba Ovası’nın çökeceği bilgileri yer aldı. 

Açıklamada, ihtiyacın Atık Yönetimi ile yine ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL) ve orman atıklarını da içeren kapsamlı bir ‘Geri Kazanım’ mevzuatlarının hazırlanması olduğuna değinildi.  ÖTL ile amacın atıkları ekosistemlerine dönüştürmek ve geri kazanmak olduğu belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: 

Yakma işlemi geri kazanım değil, tehlikeli ve en kirletici yöntemdir. Lastik, çöp ve orman ürünlerinin yakılmasına yasa ile “yenilenebilir” denilmesi akla ve bilime aykırıdır. Kanun teklifinin bu haliyle yasallaşması ile yenilenebilir enerjiyi suiistimal eden şirketlere, çevre mevzuatları bakımından olağan üstü kolaylıklar ve teşvikler sağlanmaya devam edilecektir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gibi teşvikler üstünden birilerine rant sağlayan ekonomik modelin adı bize “Yerli, Milli, Yenilenebilir” gibi kavramlarla yutturulmak istenmektedir. Kanun teklifinin bu haliyle yasallaşması ile örneğin; Oltan Köleoğlu - Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı daha şimdiden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 2021 YEKDEM listesine girerek, üreteceği elektrik için, kilovatsaat başına 13,3 cent/kWh ücretin üzerine, kilovatsaat başına 1,3 cent yerli ekipman desteği alarak, kilovatsaati 14,6 cent/kWh üzerinden yüzde yüz alım garantili on yıl boyunca devete elektirk satma hakkı almış olacaktır.”

SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMAK İSTİYORUZ

“Bizim cebimizden yüksek miktarda para alınarak, bunun karşılığında araba lastiklerini, çöpü ve ormanlarımız yakarak, ovamızı yok ederek elektirk üretilmesini istemiyoruz” diyen SAMÇEP, ekonomik kriz ile zaten zor günler geçirildiğine dikkat çekilerek, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının korunmasını sağlamak için duyarlılık çağrısında bulunuldu.