Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal Halı ve Naksan Plastik’e ait, Antep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan halı ipliği üretimi fabrikasına ilişkin gayrimenkul, makine-ekipman, demirbaşlar ve sözleşmelerden oluşan varlığı, 120 milyon 500 bin lira muhammen bedelle 28 Haziran’da satacak.

İHALEDE, KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULLERİ BİRLİKTE UYGULANACAK

İhaleye 27 Haziran’a kadar teklif verilebilecek. İhalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhale “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacak.

İhaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık, 1 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30’da TMSF’nin Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan söz konusu ilan şöyle:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait mal ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır." (ANKA)