Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre küresel ülke borçlulukları 2021 yılı ikinci çeyrek döneminde rekor yüksek seviyeye yükseldi. 

Kuruluşun borç izleme raporuna göre küresel ülke borçları ikinci çeyrekte 4,8 trilyon dolar artarak 296 trilyon dolarla rekor düzeye çıktı. 

Küresel ülkelerin borçlarının artmasında en büyük artış gelişen ülkelerde yaşandı. İkinci çeyrekte gelişen ülkelerde borçlar 3,5 trilyon dolar artarak 92 trilyon dolara yaklaştı. 

Verilere göre bununla birlikte borcun GSYH'ya oranı ise aynı dönemde pandeminin başından bu yana ilk kez geriledi. Dönem içinde küresel borç/GSYH oranı yüzde 353'e indi. Birinci çeyrekte oran yüzde 362'ydi.

IIF raporunda Türkiye'nin borçluluk verilerine ilişkin de detaylar yer aldı. Buna göre, Türkiye'de kamunun borçluluğu ikinci çeyrek dönemde yüzde 41,6'ya çıktı. Oran ilk çeyrekte yüzde 39,8'di. 

Verilere göre dönem için de finans sektörü borçluluğu GSYH'nın yüzde 27,8'i seviyesinden değişim göstermedi. Finans dışı sektörde ise oran yüzde 68,7'den yüzde 74,9'a geldi. Hanehalkı borçluluğu da yüzde 16,6'dan yüzde 17,3'e yükseldi.