Üniversitelerde kadrolaşma politikaları doğrultusunda kişiye özel koşulların yer aldığı ilanların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Rektörlüğü’nün yayımladığı ilanda, birçok kadronun karşısına bir kişiyi işaret eden tez, uzmanlık tezi veya özel koşullara yer verildi. Liyakat esasına aykırı olan, kadro açığı olan alanlara akademik yeterliliği olan birçok kişinin başvurmasını engelleyen uygulama, üniversitelerde görevli akademisyenlerin tepkisini çekiyor.

‘BİLİME HİÇBİR KATKISI OLMAYAN KİŞİLERE ÖZEL KADRO AÇILIYOR’

Sözcü’ye konuşan İTÜ'lü akademisyenler, ilana çıkılmadan önce dekan veya bölüm yöneticilerinin görüşüne başvurulmadığını belirtti. Akademisyenler, “Bilime hiçbir katkısı olmayan, yayın sayısının son derece yetersiz ve kalitesiz olan kişilere özel kadrolar açılıyor. İlanlar incelendiğinde YÖK ve Danıştay'ın kararlarına rağmen büyük bölümünün adrese teslim, önceden belirlenen kişiyi ifade ettiği görülüyor. Üniversitelerde bu kadrolarla bilimsel rekabet engelleniyor. Üniversitenin kalitesine olumsuz etki yapıyor” dedi. Akademisyenler, aynı yöntemi uygulayan tüm üniversitelerde AKP'nin kadrolaştığına dikkat çekti.

KİŞİYE ÖZEL İLANLAR

İTÜ Akademisyenleri  İTÜ Rektörlüğünün “kişiye özel” ilanlarına şu örnekleri sıraladı:

-Jeofizik bölümüne ‘Neotektonik, depremsellik ve aktif tektonik konularında çalışmaları olmak' konulu tamamen jeoloji mühendisliği bölümü ile ilgili bir alanda, jeolojide kadro olmadığı için jeofizik bölümüne açarak adrese teslim ilana çıkılmış.

-Çevre mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi için açılan ilanın şartları: Atıklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması ve membran distilasyonu üzerine çalışmaları olmak.

-Fen edebiyat fakültesi kimya bölümünde doçent alımı için anorganik kimya alanında ftalosiyaninlerin fotokatalitik uygulamalardaki kullanımı üzerine çalışmaları olmak koşulu getirilirmiş.

-Mimarlık fakültesi şehir ve bölge planlama bölümünde profesör almak için aranan özellikler, kent ve bölge planlama alanlarında su ve arazi kaynaklarının kullanım ve tahsisi üzerine kooperatif oyun teorisi ve optimizasyon teknikleri üzerine çalışmaları olmak.”