ARTI GERÇEK - Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen ekonomi ile ilgili reform paketini açıkladı. Çalışmanın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacının bulunduğunu belirten Erdoğan, "Verimlilikle potansiyel büyümeyi artıracağız, ithal girdiyi azaltmış, katma değerli ihracatla yerli milli ekonomi hedefliyoruz. Programın hazırlığı sürecinde sivil toplum kuruluşu ve özel sektörle biraraya gelindi, teklifler dinlendi" dedi.

Erdoğan, ayrıca, "Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında, "Harcama disiplini konusunda öncelik bütçe politikalarında; Meclis'in bütçe hakkı kapsamını genişletirken şeffaflığı artırıyoruz. Döner sermayeleri gözden geçirecek ve kademeli şekilde merkezi yönetim, meclis denetimi kapsamına alıyoruz. Bütçe dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamalarının acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırıyor bunları karşılamayanı kaldırıyoruz. Kamuda taşıt alımı, kiralama, temsil ve ağırlama alanlarına sınırlama getiriyoruz. Kamu personeli hakkındaki iş ve işlemler tek bir yapı altında gerçekleştirilecek. Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek, borç stokunun artışını sınırlayacak düzenlemeler yapıyoruz. Bütçe sonucu ve politika sonuçlarını üç ayda bir kamu maliyesi raporuyla paylaşıyoruz. Borç stokunun dış şoklara duyarlılığını azaltmak için döviz borçların toplam stok içindeki payını düşürüyoruz" hedefleri öne çıktı.

Erdoğan, enflasyon vurgusu da yaparak, "Öncelikli bir gündem de enflasyonla mücadele, hedef tek haneli enflasyon. Enflasyondaki yükselmenin yapısal ve dönemsel sebepleri vardır, küresel gıda fiyatlarındaki yükseliş gıda fiyatlarındaki öngörülebilirliği azaltıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuda fiyat artışları gerçekleşen değil hedef enflasyona göre belirlenecek" dedi. 2021 için enflasyon beklentisi yüzde 9.5, 2022 için yüzde 7 ve 2023 için yüzde 5 olarak açıklanmıştı.

Erdoğan, yenilik olarak da şunları saydı:

"İlk yapısal reformumuz kamuda kurumsal yapının güçlendirilmesi, iki yeni yapı kuruyoruz. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında çalışacak ekonomi koordinasyon kurulu, İkincisi Hazine bakanı başkanlığında çalışacak Finansal İstikrar Komitesi. TÜİK'i ilişkili kuruluş haline dönüştürüyoruz."

Pek çok alana dair yeni düzenlemeler getiren Ekonomi Reform Paketi'ni uzmanlar değerlendirdi:

Ekonomist Uğur Gürses, Pandemide gelir kaybına uğrayan ve 'Cini tepesinde' olan kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi basit usulde vergilendirilen 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutuluyor, beyan yükümlülükleri de kaldırılıyor. Reform?" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Bir dolu kurul, kurum, mevzuat, gözetim, denetim mekanizması... Çok sayıda rekabet, yüksek katma değer, dijitalleşme, şeffaflık söylemi... Peki milyonlarca işsiz, yoksul, aç, borçlu, emekli, atanamamış yurttaş için ne söyledi Cumhurbaşkanı? Hiç bir şey..." diye yazdı.

Ekonomist Mustafa Sönmez, "Kamu özel işbirliği yasasını çıkaracağız diyor, demek ki şimdiye kadar yapılanların hepsi kanunsuz" dedi.

Cem Toker, “Deprem vergileri nerede” sorusuna daha geçen yıl, “harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” diyen zihniyet, bugün şeffaflık ve hesap verilebilirlik vaadinde bulundu!!!" diye yazdı.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe de, "Kamu alım ihalesini, sanırım, 195 kez değiştirmişti. Yeni değişiklikler yolda" eleştirisi yaptı.