Uzmanlar uyardı: Termik santrali oraya kurarsanız orman dokusu yok olurArtı Gerçek

Tekirdağ Çerkezköy’de planlanan termik santral projesine ilişkin bilirkişi raporunda alanın bütünüyle orman olduğu ve santralin yapılması halinde yapılaşma tehdidi doğacağı belirtildi.


Rıfat DOĞAN 


ARTI GERÇEK- Çerkezköy’de planlanan termik santralle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda önemli uyarılara yer verildi. 

Çerkezköy’de ormanlık alanda yapılması hedeflenen termik santral projesini içeren plan değişikliğine karşı açılan davada Danıştay 6. Dairesi’ne ulaşan  35 sayfalık bilirkişi raporunda önemli tespitlere yer verildi. 

Raporda “dava konusu işlem ile bu bölgede termik santral alanı planlanması yaklaşımının Çevre Düzeni Planı genelinde ve ilkesel açıdan ele alındığında Trakya Bölgesi Ergene Havzasına ilişkin geçmiş plan ve yargı kararlarına aykırılıklar barındırdığı” ifade edildi.  

TERMİK SANTRAL ORMAN DOKUSUNA ZARAR VERECEK

“Sanayi yoğunlaşması öngörülen Çerkezköy ilçesi sınırlarında önerilmekle beraber, davaya konu termik santral alanı sanayi alanlarının oldukça dışında doğal ve kırsal doku içinde, orman alanı üzerinde öngörülmektedir” tespitlerinin yer aldığı raporda  “termik santralin yapılacağı alanın orman alanı olduğuna dikkat çekilerek bu kararın “koruma-kullanma dengesi” kavramıyla bağdaşmayacağı belirtildi:  

“Burada orman alanı içinde harhangi bir yapılaşma zaten orman bütünlüğünü, eksositem sürekliliğini bozacaktır. Bunun kömüre dayalı termik santral yapımı için söz konusu olması da buradaki orman bütünlüğünün zedeleneceği ve çevresel etkilerle beraber orman dokusunun zarar göreceği anlamına gelmektedir.” 

UZMANLARDAN YAPILAŞMA UYARISI 

Uzmanlar yapılaşma uyarısında da bulunarak “ Yerleşim dışında korunacak doğal yapı olarak planlanan alanın bütünlüğünün zedelenerek, korunması gerekli doğal yapının ve orman alanının içinde parça parça yapılaşma olanağı tanınması anlamına gelmektedir” dedi.  
Raporda şu uyarı ve tespitler yer aldı:

- Bu bölgede bir plan değişikliği ile termik santral alanı önerisi getirilmesi bu ilkesel yaklaşım ile ters düşmekte, anılan yargı kararıyla bağdaşmıyor, 

-1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının Plan Açıklama raporunda açıkça ifade edilmiş olan “tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması” gereği doğrultusunda davaya konu plan değişikliği işlem çevre düzeni planının kendi ana stretesine aykırılık taşıyor, 

- Davaya konu plan değişikliği işlemi ile sanayi ve enerji üretim işlevinin orman alanalarının içine de dağınık biçimde yayılmasının öngörülmesi şehircilik ve planlama ilkeleri açısından doğru bir planlama yaklaşımı değil,

SÖZ KONUSU PLAN ORMAN ALANLARI KULLANIMA AÇILMAMALI İLEKESİNE AYKIRI 

-Çerkezköy’de orman alanları içinde termik santral yapımını öngören plan değişikliği çevre düzeni planının “tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması” ilkesine aykırıdır ve bu ana ilkeleri zedelemektedir. Planın ana ilkeleriyle bağdaşmayan bir plan değişikliği işlemi söz konusu,

- Çerkezköy’de orman alanları üzerine getirilen termik santral yapımına yönelik plan değişikliği işlemi ile çevre düzeni planının ana kararları, özellikle koruma-kullanma dengelerine ilişkin kurgu ve dolaysıyla plan bütünlüğü olumsuz etkileniyor, 

-Mekansal planlar yapım yönetmeliğinde çevre düzeni planları için “çevre düzeni planı ana kararlarını sürekliliğini, bütünlüğü bozmayacak nitelikte, plan değişikliği yapılabilir” ifadesi yer almakta olup, davaya konu plan değişikliği, planlama alanının bu alt bölgesinde (Çerkezköy’de) çevre düzeni planında belirlenen ana plan kararını ve bu kararın sürekliliği ile bütünlüğünü bozan nitelikte olduğu için işlem bu nedenle ilgili yönetmeliğe de aykırı, 

Uzmanlar açıkladıkları gerekçelerle dava konusu işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve ilgili mevzuata aykırılık taşıdığını belirtti.  


 

BAĞLANTILI HABERLER