Geçen yıl yapılan bir araştırmada bilim insanları, Venüs’ün atmosferinde fosfin gazını tespit ettiklerini söylemiş ve bunun üzerine tartışmalar başlamıştı. Dünyada da nadir durumlarda bulunan bu gaz, oksijene ihtiyaç duymadan büyüyebilen anaerobik bakterilerin varlığına işaret ediyor. Venüs’ün bulutları da aynı şekilde anaerobik.

Tartışmaları ilerleten biyokimyacı Rakesh Mogul'un başında olduğu bir ekip Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi'nde, Venüs bulutlarından geçebilen güneş ışığı seviyesini inceledi. Kendi çalışmalarından ve geçmişte yapılmış olan çalışmalardan verileri toplayan araştırmacılar, bulutları geçebilen ışık seviyesini bulabildi.

Venüs'ün bulutlarına nüfuz eden güneş ışığı seviyesini inceleyen bilim insanları, 1967 ve 1983 yılları arasında Rusya'nın Venüs seferine ait verilerden yararlandılar.

Geçmiş ölçümlerden yola çıkan araştırmacılar, bulutların içindeki ışık seviyelerini hesaplayabildiler ve Venüs'ün orta ve alt bulutlarındaki ışınımların, fotosentetik yaşamın bol olduğu Dünya yüzeyindekilere benzer olduğunu belirlediler. Fakat ışık seviyesi, bunu kanıtlamak için tek başına yetersiz kalıyor.

Bu noktada su seviyeleri devreye giriyor. Daha önce Venüs bulutlarının yaşamı destekleyebilecek nitelikte olmadığı söylenmişti. Bunun sebebi de orta kısımda bulunan bulutlarda yüzde 75, alt kısımdakilerde ise yüzde 98 oranında bulunan sülfürik asitti.

Fakat Mogul ve ekibi, bu verileri yeniden gözden geçirdiklerinde bunun sülfürik asit değil, sülfürik asidin amonyum bisülfat gibi nötrlenmiş bir formu olabileceğini ortaya koydu. Eğer durum böyleyse, düşünülenin aksine Venüs bulutlarında daha az asit ve daha çok su aktivitesi bulunuyor olabilir.

Atmosferinin "cehennem" diye tabir edildiği bir gezegende böyle bir ihtimalin bulunması bile dikkate değer bulunuyor.