Yargıtay 16. Ceza Dairesi, hakkında "FETÖ"den açılan iki soruşturmada takipsizlik verilen, iş insanı Fettah Tamince hakkında, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen iki ayrı kararı "kanun yararı"na bozdu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından aralarında Fettah Tamince'nin de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma" suçlarından 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi.

Buna yapılan itiraz üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince takipsizlik kararı 14 Ağustos 2018 tarihinde kaldırıldı. Hakimliğin bu kararına da itiraz edilmesi üzerine yine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği bu kez 5 Eylül 2018'de kendi kararını kaldırdı.

Adalet Bakanlığı, bu iki mahkeme kararının da usul eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını istemişti.

Talep üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebini kabul etti.

Daire, Fettah Tamince hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına dair verilen Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018 tarihli kararını bozdu.

Kararda, "kovuşturmaya yer olmadıgˆına ilişkin karara bu suçtan doğudan zarar görmeyen müştekinin CMK'nin ilgili maddesi kapsamında itiraz hakları bulunmadığından vaki itirazın bu gerekc¸e ile reddine karar verilmesi gerektiğnin gözetilmemesi" bozma nedeni sayıldı.

İtirazı inceleyecek mercinin, öncelikle kararın ilgililerine tebligˆ edilip edilmediğni araştırması gerektiği belirtilen kararda, soruşturmaya konu suçun zimmet ve ihtilasen zimmet olarak kabulu¨ halinde verilen takipsizlik kararının Hazine ve Maliye Bakanlığı, Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'ne, kamu kurumu aleyhine dolandırılıcılık olarak kabulu¨ halinde de ilgili üniversiteye tebliği zorunluluğuna uyulmaması bozma gerekçesi yapıldı.

Eylemin güveni kötüye kullanma suçunun oluşturduğunun kabulu¨ halinde şikayet edenin sıfatı ve şikayet süresinin gözetilmesinde zorunluluk bulunduğunun nazara alınmaması da bozma nedenleri arasında sayıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: 

"Incelemeye konu kovus¸turmaya yer olmadıgˆına ilis¸kin kararın eksik sorus¸turmaya dayandıgˆı du¨s¸u¨ncesinde olan Sulh Ceza Hakiminin, sorus¸turmanın genis¸letilmesine gerek go¨rmesi halinde bu eksiklikten bahisle anılan kararı dogˆrudan kaldırma yetkisi bulunmayıp, 5271 sayılı CMK'nın 173/3 maddesi geregˆince, o¨rgu¨t u¨yeligˆinin temadi eden suc¸ vasfında olması dikkate alınarak s¸u¨pheli Fettah Tamince hakkında iddia edilen eylemin gerc¸ekles¸me tarihini kapsayacak bic¸imde ac¸ılmıs¸ bir dava ya da verilmis¸ bir karar bulunup bulunmadıgˆı aras¸tırılarak var ise mu¨kerrer dava ya da sorus¸turmanın o¨nu¨ne gec¸ilmesi bakımından CMK'nın 223/7 maddesi hu¨ku¨mlerine go¨re geregˆine tevessu¨l edilmesi geregˆi ile aynı s¸u¨pheli hakkında silahlı terör örgütüne o¨r o¨rgu¨tu¨ne yardım suc¸undan tefrik kararı verildiği gözetilerek, belirlenen eksikliklerin ikmali için o yer Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆından talepte bulunması gerekirken, aras¸tırılması gereken hususların nelerden ibaret oldugˆu belirlenmeden yazılı s¸ekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

Daire, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimligˆinin, 14 Ağustos 2018 tarihli kendi kararının kaldırılmasına dair verdiği kararı da bozarken, şunları açıkladı: 

"Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlara karşı itiraz üerine verilen Sulh Ceza Hakimliği kararları kesin olup CMK'nin 267/1. maddesi gereğince itiraz edilebilir kararlar niteliğnde olmadığı, kararına itiraz edilen hakimin veya mahkemenin itirazı yerinde görüp kararı düzeltme olanağının bulunmadığnın gözetilmemesi, yasaya aykırı olup kanun yararına bozma istemi bu bakımdan yerinde görüldüğünden, kanun yararına bozma talebinin kabulu¨ ile Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğiinin 14 Ağustos 2018 tarihli yine ve Antalya 3. Sulh Ceza Hakimligˆinin 5 Eylül 2018 tarihli kesin kararının bozulmasına, geregˆi yerine getirilmek üzere dosyanın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzeere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi."

SAVCILIK DA TAKİPSİZLİK VERMİŞTİ

"Nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma" suçlarından, Fettah Tamince, Ahmet Sözgen, Hilmi Ünal, Hüseyin Acarlıoğlu, Ömer Gür, Ramazan Yükseloğlu, Saim Yuva, Ufuk Cömertoğlu, Zeki Taşçı, Gaye Vakfı ve Uluslararası Antalya Üniversitesi yetkilileri hakkında 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi.

Buna yapılan itiraz üzerine, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği 14 Ağustos 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı, buna yapılan itiraz üzerine yine aynı hakimlik 5 Eylül 2018'de, 14 Ağustos 2018'de verdiği kendi kararını kaldırdı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan kanun yararına bozma talepli yazıda, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin her iki kararının da bozulması talep edilmişti. (ANKA)