‘Yeni bir kent suçunun parçası olmayın’Artı Gerçek

TMMOB Şehir Plancıları Odası  İzmir Şubesi kent merkezinde yapılması planlanan ‘Zorlu Konak’ projesine itirazlarını bildirdi.


Geçmişi 2007 yılına dayanan İzmir'in merkez Konak ilçesinde yapılması planlanan ve 250 metre yüksekliğinde olacağı ifade edilen Zorlu Konak gökdelen projesine ilişkin TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi bir açıklama yayınladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e seslenen Şehir Plancıları odası söz konusu proje hakkında yürütmeyi durdurma kararını hatırlattı.

Projenin hukuki durumunu Şehir Plancıları Odası,“1/5000 Nazım İmar Planı`nın yürütmesinin durdurulmasından dolayı bu parsellerde uygulama yapılamayacağı belirtilmiştir. Ancak 999 ada 81 parselin de yer aldığı 1/5000 Nazım İmar Planı`nın iptal olduğu 02.10.2009 tarihinden bugüne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üst ölçekli plana uyumsuzluk nedeniyle hiç değiştirilmemiştir. Buna rağmen, 10.11.2008 tarihli Uygulama İmar Planı`na dayanarak Aralık 2018`de bahsi geçen projeye ilişkin yapı ruhsat belgesi düzenlenmiştir” şeklinde özetledi.

KADİFEKALE`YE VARAN BİR YÜKSEKLİK

Tunç Soyer'e seslenen Şehir Plancıları Odası, "Kadifekale`ye varan bir yüksekliğin konuşulduğu böylesi bir projeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından olumlu bakılması, ruhsatın kazanılmış bir hak olduğu ve herhangi bir işlem yapılmasının doğru olmadığı yönündeki ifadeleri talihsiz buluyoruz. Bu proje TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak geçtiğimiz ay ilan ettiğimiz "kent suçlarından" biridir ve hayata geçirilmemelidir. 

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur "Projenin durdurulması konusunda yapılacak bir işlem olması durumunda projenin durdurulabileceği" yönünde açıklamalar yapmakla birlikte hukuk birimlerinin bu konuyu araştırdığını belirtmiştir. İmar planlarındaki ölçekler arası uyumsuzluk, imar durumu ve ruhsatın verilmesine ilişkin daha önceden yapılmış mevzuata aykırı işlemler açık olup bu aykırılıklara istinaden Konak Belediyesi tarafından gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. "dedi.