Gençağa KARAFAZLI


ARTI GERÇEK- Rize’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sayısı her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliği nedeniyle yıkıldı. 

Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası, 1994 yılında Milli Park, 1998'de ise Doğal Sit Alanı ilan edilerek, korumaya alındı.

Bu kapsamda Ayder Yaylasında ve Fırtına Vadisi üzerinde hiçbir kaçak yapıya müsaade edilmeyeceği Rize Valiliğince defalarca kamuoyuna ifade edildi. Tüm bu koruma kararlarına rağmen, Behice Köyü, Fırtına Deresi üzerine kaçak olarak inşa edilen salıncaklar Çamlıhemşin Kaymakamlığınca alınan karar ile yıkımı gerçekleştirildi. 

Hiçbir can güvenliği alınmadan inşa edilen ve bölgede trafik güvenliğini de tehlikeye sokan salıncakların kaldırılması için Çamlıhemşin Kaymakamlığınca salıncak sahiplerine yapılan tebligat ile 7 günlük süre tanındı.

İlgili kişilere tanınan bu sürenin tamamlanmasının ardından; izinsiz şekilde inşa edilen ve çevre güvenliği açısından risk oluşturan salıncaklar, Çamlıhemşin Kaymakamlığınca, 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri doğrultusunda alınan karar ile 10 Eylül tarihi itibariyle yıkımı gerçekleştirildi. 

Daha önce de Ayder Yaylası'nda kaçak olarak yapılan, ziyaretçilerin can güvenliğini tehlikeye sokmanın yanı sıra görüntü kirliliği oluşturan salıncaklar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği talimatla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yıkım ihalesi gerçekleştirilmişti. Yapılan bu ihale sonrasında kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan salıncaklarla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından gerekli çalışmalar gerçekleştirilmişti.