Araştırma: Türkiye'de kadınlar hem mutsuz, hem umutsuz

Araştırma: Türkiye'de kadınlar hem mutsuz, hem umutsuz
Yayınlanma:
A+ A-
Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) hazırladığı Kadınların Ekonomik ve Toplumsal Yaşamdaki Sorunları Araştırma Raporu açıklandı. Rapor, Türkiye'de kadınların yüzde 60,3’ünün mutsuz, yüzde 65,8’inin de gelecekten umutsuz olduğu sonucuna vardı.

Artı Gerçek - Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) hazırladığı Kadınların Ekonomik ve Toplumsal Yaşamdaki Sorunları Araştırma Raporu'na göre, Türkiye'de yaklaşık olarak her dört kadından üçü geceleri sokakta yürürken kendini güvende hissetmiyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 60,3’ü mutsuz olduğunu söylerken, bu oran HDP’ye oy veren kadınlar arasında yüzde 86,8, CHP’ye oy veren kadınların arasında da yüzde 74,1 olarak ölçüldü.

SODEV tarafından Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla hazırlanan rapor, Türkiye genelinde 18 yaş üstü, farklı eğitim düzeylerine sahip 1067 kadınla yapılan görüşmelere dayanıyor. Türkiye’de toplumsal hayatta ve iş hayatında kadınlara olan bakış açısını ortaya koymayı amaçlayan raporun öne çıkan verileri şöyle:

Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik hayata ilişkin çarpıcı verilerin yer aldığı rapora göre kadınların yüzde 60,3’ü mutsuz olduğunu dile getirdi. Bu oran muhalefet partilerine oy veren kadınlarda daha da yüksek. HDP’ye oy veren kadınların yüzde 86,8’i, CHP’ye oy veren kadınların ise yüzde 74,1’i Türkiye’de yaşayan bir kadın olarak mutsuz olduğunu ifade etti.

Araştırmaya göre bu oran, kadınların çalışma hayatında olup olmaması ile ilgili değil. Rapora göre, her iki durumda da kadınlar Türkiye'de yaşamaktan mutsuz.

EN MUTSUZLAR ORTA SINIF, GENÇ KADINLAR

Her ekonomik sınıftan kadının mutsuz olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, en mutsuz kadınlar ise yüzde 65,5 oranla orta sınıf kadınlar. Yaş grupları içinde ise genç kadınların mutsuzluk oranı diğer yaş gruplarından daha fazla.

KADINLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 66’SI GELECEKTEN UMUTSUZ

Araştırmada ortaya çıkan diğer önemli bir bulgu ise araştırmaya katılan kadınların yüzde 65,8’inin gelecekten umutsuz olduğunu dile getirmesi oldu. Rapora göre, kadınların geleceğe dair umutları yaş grubu ve sosyo-ekonomik statüden bağımsız olarak epey düşük.

UMUTSUZLUK ORANI HDP SEÇMENİ ARASINDA YÜZDE 82.2 ÇIKTI

Geleceğe dair umutsuzluğun da muhalefet partilerine oy veren kadınlarda daha yüksek olduğu görüldü. HDP’ye oy veren kadınların yüzde 92,1’i, CHP’ye oy veren kadınların ise yüzde 82,2’i, Türkiye’de yaşayan bir kadın olarak gelecekten umutsuz olduğunu ifade etti. Araştırma, bu oranın da kadınların çalışma hayatında olup olmaması ile ilgili olmadığını ortaya koydu. Her iki durumda da kadınlar gelecekten umutsuz.

EN ÖNEMLİ SORUN ŞİDDET VE TACİZ

Rapora görei Türkiye’de yaşayan kadınların en önemli sorunları ise şiddet, taciz ve hane içi ücretsiz emek ve bakım yükü. Görüşmelere katılan kadınların yüzde 76,8’i şiddetin, yüzde 75,1’i ise tacizin kadınların en önemli sorunu olduğu düşünüyor.

Katılımcı kadınların kendi deneyimleri de, Türkiye’deki kadınların önde gelen sorunlarının hane içi ücretsiz işgücü ve bakım emeği ile istihdam sorunu olduğunu gösterdi.

SOKAĞA ÇIKARKEN GÜVENDE HİSSEDENLER SADECE YÜZDE 26.1

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir çarpıcı veri ise kadınların yüzde 74,9’unun, yani yaklaşık olarak dört kadından üçünün geceleri sokakta yürürken kendini güvende hissetmediğini söylemesi oldu. Rapora göre, ankete katılanların siyasi tercihleri, yaş grupları, sosyo-ekonomik statüleri ve çalışma durumları ne olursa olsun, kadınların çoğu geceleri kendilerini sokakta yürürken güvende hissetmiyor.

KADINLAR, ŞİDDETİ ENGELLEYİCİ CEZALARI YETERLİ BULMUYOR

Görüşmelere katılan kadınların yüzde 89,9’u ise Türkiye’de kadına yönelik şiddeti engelleyici cezaları yeterli olmadığını düşünüyor. Yüzde 75,5’i, yani yaklaşık dört kadından üçü de erkeklerle eşit imkanlara sahip olmadığını düşünüyor. Görüşmelere katılan kadınların yüzde 63,4’ü ise kadınlar ve erkeklerin eşit iş fırsatlarına sahip olmadıklarını ifade etti. Genç kadınlara göre ise çocuk sahibi olmak iş hayatındaki yükselişi engelliyor.

İş hayatında cinsiyetinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığını düşünen kadınların oranı ise yüzde 56,6. Rapora göre kadınların iş hayatında karşılaştığı en büyük zorluklar ise mobbinge maruz bırakılmak, iş yerinde yapılan ayrımcı muameleler, düşük maaş ve taciz. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar