'Karşılıklı Algılarda Ses ve İşitme Kültürleri' konferansı

'Karşılıklı Algılarda Ses ve İşitme Kültürleri' konferansı
Yayınlanma:
A+ A-
İstanbul Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü tarafından "Ulm ile Kudüs arasında: Karşılıklı Algılarda Ses ve İşitme Kültürleri (500 – 1500)" başlığıyla müziğin, sesin ve gürültünün fenomenolojisini işleyen disiplinler arası bir konferans düzenleniyor.

Artı Gerçek - İstanbul Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü (İstanbul Orient Institut) tarafından "Ulm ile Kudüs arasında: Karşılıklı Algılada Ses ve İşitme Kültürleri (500 – 1500)" başlığıyla "ortamlararası, çok algılı bir anlayışı da kapsayan disiplinlerarası ve geniş perspektifli" bir konferans düzenleniyor.

Sesin, müziğin ve gündelik gürültünün etkilerini irdeleyecek olan programda, farklı kültürleri ve ses alanlarını incelemeyi, sosyal ve bireysel algıların çok boyutluluğunun yanı sıra söz konusu alanların sosyal, estetik ve duygusal etkilerini tartışmayı odağa alan çevrimiçi bir konferans olacak.

21-23 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek olan konferansa katılımcı olabilmek için yapılan başvurular da yine online olarak alınıyor.

1.png

Bern Üniversitesi Müzikoloji Enstitüsü, RWTH Aachen Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Merkezi ve İstanbul Ekümenik Patrikhanesi'nin katkıları ve işbirliği ile hazırlanan konferansta dünyanın birçok üniversitesinden sıradışı sunumlarıyla birçok önemli konuk yer alacak.

2.png

Sesin, müziğin ve akustiğin öz'e ve öteki'ne dair birçok çağrışımıyla yer alacağı, tamamen sesin imgesine odaklanan doyurucu, entelektüel ve sıradışı bir konferans olması beklenen programın konferans içeriğini özetleyen metinde şunlar yer almakta.

"İster müzik, ister konuşma, ister gündelik yaşamın içindeki gürültü olsun, sesler - ve bunların sessizlik biçimindeki yokluğu - insan kültürlerinde temel bir iletişim ve özdeşleşme aracını temsil eder. Sesleri takdir ederek veya susturarak gerçek veya hayali yer ve mekanlara, insanlara, ritüellere, sosyal yapılara ve doğal ortamlara bağlanır ve hüsnükuruntu ve arzular geliştiririz. Ses ve gürültüler duygulanımlara yol açar. Bu duygulanımlarımızı değerlendirerek ve yorumlarımızı değişik medya kanallarından aktararak, aidiyet hisleri yaratırız. Bu sayede sosyal ve kültürel toplulukların sınırları da çizilmiş olur. Kendimizi sessel ifadelerimizle tanımladığımız gibi, tüm bu akustik fenomenler ile “öteki” kültürünü de içine alarak yorumlar, değerlendirmeler ve (ön)yargılar ekleriz. Tüm kültürlerarası etkileşimlerde bu "ben" ve "öteki"ne ait olduğunu düşündüğümüz sonik imgeler (sessel imajlar) teste tabi tutulur, yeniden müzakere edilir, üzerinde tartışılır, altüst oluşlar yaşar ya da konsolide olurlar.

Karşılıklı Algılarda Ses ve İşitme Kültürleri" başlıklı konferans, 500 ile 1500 yılları arasındaki binyılda sonik (sessel) kültürel karşılaşmaların çok boyutlu algılanması ve yorumlanması süreçlerinin izini bölgesel bir perspektiften takip ediyor. Bu amaçla, farklı coğrafi, kültürel ve aynı zamanda hayali mekanlarda seyahat rotalarını takip etmemizi sağlıyor. "

Bu anlamda ele alınan konferansın başat soruları şöyle sıralanıyor
-Gezginler hem kendilerinin hem de kendilerine yabancı akustik bir çevreyi nasıl algılıyor, değerlendiriyor ve tanımlıyor?
-“Ötekiler” ses kültürlerinde kendilerini nasıl hareket ettiriyor ve sahneliyorlar?
-Hangi müzikal fenomenler benimseniyor ve bunlar hangi motivasyonlarla yapılıyor?
-Kendi ve “yabancı” ses algısının etkileşiminde hangi önyargılar ve arzular gelişiyor?
-Bu zihinsel yapılar somut sosyal (sağlam) eylemde nasıl bir ifade buluyor?

Ortamlararası, çok algılı bir anlayışı da kapsayan disiplinler arası çok perspektifli bir yaklaşımın benimsenmesi; farklı kültürleri ve ses alanlarını incelememize, sosyal ve bireysel algıların çok boyutluluğunun yanı sıra söz konusu alanların sosyal, estetik ve duygusal etkilerini de tartışmamıza olanak tanır."

Julia Samp, Margret Scharrer, Judith I. Haug'un organizatörlüğünde gerçekleştirlecek konferansın açılışını Orient-Institut Istanbul'un müdür yardımcısı Richard Wittmann ve Christoph K. Neumann yapacak.

Konferans katılımcıları ve konu başlıkları ise aşağıdaki gibi sıralanıyor

Konferansa Heidelberg Universitesi'nden Nikolas Jaspert, Hareketlilik–Değişim–Akustik: Epistemolojik Bir Kesişim Alanının Zorlukları ve Potansiyelleri başlıklı sunumuyla;

Latin Avrupa'dan kaynaklarından hareketle RWTH Aachen Üniversitesi'nden Julia Samp,
Geldim, gördüm, dokundum ve duydum: İşitsel Bir Deneyim Olarak Felix Fabri'nin Hac Yolculuğu başlıklı sunumuyla;

Giessen Üniversitesi'nden Christoph Schanze, Walther von der Vogelweide'nin "Palästinalied" adlı eserinde "Kutsal Topraklar"ın Çok Duyuslu Algısı ve Hayal Gücü başlıklı sunumuyla;

New York Üniversitesi'nden Daniel Jutte, Yahudiler ve Geç Dönemde Müzik Politikaları: Ortaçağ ve Erken Modern İtalya başlıklı sunumuyla;

Bern Üniversitesi ve Bern Sanat Üniversitesi'nden Thilo Hirsch ve İstanbul Üniversite Devlet Konservatuarı'ndan Mehtap Demir, Başkalarının Derisi: Orta Asya ve Avrupa Arasında Deri Kaplı Yaylı Çalgılar başlıklı sunumlarıyla;

Ulusal ve Kapodistrian Atina Üniversitesi'nden Flora Kritikou, Venedik, Doğu Akdeniz'in Yerel Repertuarlarındaki Latin Komünyonları: 15. Yüzyılda Girit ve Kıbrıs'ta Müzikal Senkretizmin İlk Kanıtı başlıklı sunumuyla;

Munster Üniversitesi'nden Michael Grünbart, İmparatorun Sessizliği – Bizans Sarayında Bir Hüküm İlkesi (9. – 12. Yüzyıllar) başlıklı sunumuyla;

Viyana Üniversitesi'nden Nina-Maria Wanek, Hareketler Müzik Olduğunda: Bizans İlahisinde Cheironomi Uygulaması başlıklı sunumuyla;

Boğaziçi Üniversitesi'nden Koray Durak, Bilad al-Rum'dan Manzaralar ve Sesler: Orta Çağ Arapça Kaynaklarında Bizans Dünyasının Duyular Aracılığıyla Temsili başlıklı sunumuyla;

Hayfa Üniversitesi'nden Yehoşua Frenkel, Memluk Kahire'de Sonik İfade ve Topluluk başlıklı sunumuyla;

Humboldt-Berlin Üniversitesi'nden Eyad Abuali, Müzik ve Meditasyon: Ortaçağ Tasavvufunda Ses, Görüntüler ve Aidiyet başlıklı sunumuyla;

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan Ulaş Özdemir, Şarkıcı-Şairlerin Sesinin İzini Sürmek: Ortaçağ Anadolu'sunda Müzik, Şiir ve İcra Üzerine Düşünceler, başlıklı sunumuyla;

Bern Üniversitesi'nden Margret Scharrer, “Şarkı Söyleyen İbraniler” ve “Saracen Devleri”: 15. Yüzyıl Burgonya Sarayı Festivallerinde “Öteki”nin Hayalleri başlıklı sunumuyla;

Basilicata Üniversitesi'nden Dinko Fabris, Andrea Matteo Acqua viva'nın Yorumunda Sözde Plutarch De musica'da Müziğin Ses ve Ahlaki Önemi Üzerine Fikirlerin Rönesansını Kurtarmak (Napoli, 1526) başlıklı sunumuyla;

ve son olarak da Orient-Institut İstanbul'dan Judith I. Haug, Yeniden Hayal Edilen Seyahatler: Müzikal Karşılaşmaların Modern Yeniden İnşaları başlıklı sunumuyla yer alacaklar. (KÜLTÜR SANAT)

Öne Çıkanlar