Türkiye Kant Topluluğu'ndan 'Kant 300 Yaşında' konferansı

Türkiye Kant Topluluğu'ndan 'Kant 300 Yaşında' konferansı
Türkiye Kant Topluluğu'nun "Kant 300 Yaşında!" başlığıyla düzenlediği konferans, 2-3-4 Mayıs'ta Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Artı Gerçek - Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- Felsefe Bölümü iş birliği ile gerçekleşecek konferansta Alman idealizminin temsilcilerinden, filozof Immanuel Kant'ın felsefi düşüncesi farklı yönleriyle ele alınacak.

Katılımcıları arasında Kaan H. Ökten, Ceren Dalgıç, Sefa Melih Akgün gibi akademisyenlerin yer aldığı konferansta üç gün boyunca, farklı üniversitelerden çok sayıda felsefeci/akademisyen, Kant'ın mirasını tartışacak.

Konferansın programı şöyle:

Açılış Konuşmaları

09.00-09.30
Gamze Keskin
Türkiye Kant Topluluğu Başkanı
Taşkıner Ketenci
Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi Dekanı
Erol Yaşar
Mersin Üniversitesi Rektörü

1. GÜN - (02 Mayıs 2024)

1.Oturum/9.30-11.00-Oturum Başkanı: Zehragül Aşkın H. Bülent Gözkān: Teleolojiden Ahläki Bir Dünyaya (MSGSU)
Baha Zafer: Kant'ın Doğa Felsefesinde Madde Miktarı Kuvvet İlişkisi Üzerine (ITU)
Sefa Melih Akgün: Aydınlanma Nedir: Bir Makineden Daha Fazlası (MSGSU)

2.Oturum/11.15-12.15-Oturum Başkanı: Barış Bağcı

Mehmet Arslan: Yargı, Tasarım ve Paradoks (Samsun Universitesi)
Umut Eldem: Kant'ta Aklın Birliği Problemi (Dogus Üniversitesi)

3. Oturum/14.00-15.30-Oturum Başkanı: Nurten Öztanrıkulu Özel

Ferdi Selim: Kant Etiğinde Motivasyon ve Gerekçelendirme: 'Akıl Olgusu' Üzerine Bir Tartışma (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Muhammet Emin Erdemli: Kant'ın Yalan Kavramı Bağlamında Mahkeme Huzurunda Yeminin Eleştirisi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Gökhan Savaş: Kant'ın Sormadığı 4. Soruya Cevap Aramak: "Neye Sahip Olmayı İsterim?" (Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

4. Oturum/16.00-17.30-Oturum Başkanı: Gamze Keskin Kaan H. Ökten: Heidegger ve Kant

4.Oturum/16.00-17.30-Oturum Başkanı: Özgüç Güven (MSGSU)
Maya Mandalinci: Kant'ı Sonlu Okumak: Heideggerci Bir Yorum (Kadir Has Üniversitesi)
Selda Salman: ligi ve Çıkardan Ari Olmak ya da Daha İyi Bir Dünya Anlayışının Transendental Temelleri
(Istanbul Kültür Üniversitesi)

2. GÜN - (03 Mayıs 2024)

1.Oturum/09.30-11.00-Oturum Başkanı: Eyüp Erdoğan

Taşkıner Ketenci: Saf Aklın Eleştirisi'ni Okumaya Ne Gerek Var? (Mersin Üniversitesi)
Seniye Tilev: Kant'ın Erdem Etiği (Kadir Has Üniversitesi)
Seyit Baran Çetin: Saf Aklın Regülatif İdesi Olarak Tanrı ve Ahlaki Otonomi (ODTU)

2.Oturum/11.10-12.45-Oturum Başkanı: Cengiz Mesut Tosun

Ceren Dalgıç: Metafizikten Sığınma Olarak Kant ve Marx'ı Birlikte Okumak( Tuğba Sevinç: Rawls: Kantçı bir Barış Sözleşmesi Tahayyülü Hacettepe Üniversitesi
Metin Topuz: Kant ve Kötülük Kavramının Sınırları (Mersin Universitesi)

3.Oturum/14.00-15.30-Oturum Başkanı: Mehmet Arslan Halise Avşar: Kant ve Euklides'te Mereoloji (İstanbul Universitesi)

Fazilet Alçık: Kant'ın Sonsuza Doğru Sürekli Azalan Küçüklere Dair Görü Anlayışının Tespiti ve
Günümüzde Yeniden Yapılandırılması (Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
Ömer Fatih Tekin: Dünyaya İlişkin Bilimsel Bilgimize Getirdiği Koşullar ve Felsefi Çerçevesi Eşliğinde Kant'ın Bilim Felsefesi ve Yasalara Yönelik Görüşleri (Kastamonu Üniversitesi Çağla Özcan: Tekillik ve Dolaysızlık Açısından)
Kant'ın Görü Anlayışı (Istanbul Üniversitesi)
Aran Arslan: Hintikka'nın Kantçı Görü Yorumuna Bir Eleştiri (Boğaziç Üniversitesi)
Mustafa Kartal Çelikay: Çeviribilimin Kuramsal
Temellerinde Kant Felsefesinin Varlığının Kanıtlanması (Mersin Üniversitesi)

3. GÜN - (04 Mayıs 2024)

1.Oturum/10.00-11.00-Oturum Başkanı: Özlem Duva Ahmet Ayhan Çitil: Kant'in Transendental

Düşüncesinde Kanaat Nesnelerinin Açtığı Düşünme ve Bilme İmkanlarının Sınırları
Istanbul 29 Mayıs Üniversites) Emre Şan: Fenomenoloji Kopernikçi Devrimin Devamı mıdır? (Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

2.Oturum/11.15-12.45-Oturum Başkanı: Tuğba Sevinç Altan Heper: Kantin Hukuk Felsefesi, Kant'ta Temel Norm (Özyeğin Üniversites)

Can Karaböcek: Hans Kelsen'de Kantçı Olan Neydi? (Kırklareli Üniversitesi)
Barbaros Koçak: Kant'ın Politik Olana Katkısı (Agn Ibrahim Çeçen Üniversitesi)

3.Oturum/14.00-15.30-Oturum Başkanı: Selda Salman

Bükem Özçeri: Kant'ta Hayvanın Yeri: İnsan Merkezcilik (Hacettepe Üniversitesi)
Ömer Ünlü: İnsandışılaştırılmışların Uyuyan Hakları ve Kantçı Uluslararası Hukukun Geleceği
(Ankara Yildirim Beyazıt Universitesi)

Özlem Duva: Kant Felsefesinde Öz Yeterlilik İlkesi ve Kapsayıcı Yurttaşlık Tartışması (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Kapanış Paneli/16.00-17.30-Oturum Başkanı: H. Bülent Gözkán

Ahmet Ayhan Çitil, Gamze Keskin, Özgüç Güven: Kant'ın Türkçeleştirilmesi Scrunu (Kapanış Paneli Ortak Konuşma) (KÜLTÜR SANAT)

Öne Çıkanlar