DEM Partili Özgül Saki'den iktidarın kadın vizyon belgesine tepki: Dini referanslı politikalarla toplumu kuşatma stratejisi

DEM Partili Özgül Saki'den iktidarın kadın vizyon belgesine tepki: Dini referanslı politikalarla toplumu kuşatma stratejisi
DEM Partili Özgül Saki, kadınları 'aile' kurumundan ibaret gösteren vizyon belgesine tepki gösterdi: "AKP'nin dini referanslı aileci politikalarla toplumu kuşatma stratejisinin ve bu doğrultuda yeni bir toplumsal bir inşa çabasının manifestosu."

Artı Gerçek - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul milletvekili Özgül Saki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadınları 'aile' içine hapseden 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na tepkisini dile getirdi.

Bu vizyon belgesini 'AKP iktidarının kadınları değil aileyi korumayı amaçlı politikalarının yeni bir adımı' olarak niteleyen Saki, "Kadının adını silen, iktidarın hız kazandırdığı kadın/LGBTİ+ düşmanı politikalarının kristalize olduğu bu belgeyi asla kabul etmiyoruz. Aile dışında hayat var!" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı geçtiğimiz çarşamba günü 15 Mayıs’ta 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladı.

Planda kadın sadece 'aile' içinde yer alırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Bakanlık olarak politikalarımızın odağına her zaman ‘aile’yi koymak en öncelikli hedefimizdir” denildi.

Yine Bakanlığın vizyon belgesinde kadınların medyada da 'görünür' olması 'aile' içiyle sınırlı kaldı.

DEM Partili İstanbul milletvekili Özgül Saki de, Meclis'teki konuşmasından bir kesit paylaşarak kadının görünürlüğünün sadece aileden ibaret olduğu, LGBTİ+'ların yok sayıldığı vizyon belgesine tepki gösterdi.

Vizyon belgesinin hazırlık aşamasında kadın örgütlerinin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının bulunmadığına dikkat çeken Saki "Tarikatların, cemaatlerin ve Diyanet'in katıldığını gayet iyi biliyoruz" dedi.

'BÜTÜN HİKÂYE KADINLARI AİLE İÇİNDE TANIMLAMAK ÜZERİNE KURULU'

DEM Partili Özgül Saki'nin paylaşımı şu şekilde:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından 15 Mayıs'ta açıklanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" AKP iktidarının kadınları değil aileyi korumayı amaçlı politikalarının yeni bir adımı.

Bu Vizyon Belgesi'nde kadının adı, kadınların sorunları yok hükmünde. 75 sayfalık metinde kadın sözcüğü sadece 4 yerde geçiyor. Bütün hikâye kadınları aile içinde tanımlamak üzerine kurulu.

AKP'nin iktidara geldiğinden beri yaşamaya geçirdiği dini referanslı aileci politikalarla toplumu kuşatma stratejisinin ve bu doğrultuda yeni bir toplumsal bir inşa çabasının manifestosu adeta bu belge.

'İKTİDARIN LGBTİ+ NEFRETİ/DÜŞMANLIĞI POLİTİKALARINI DEVAM ETTİRECEĞİNİN DE İTİRAFI'

Bu belge mesela geç yaşta evlenmeleri sorun alanı olarak belirleyerek erken yaşta evlilikleri teşvik ediyor.

Bu belge iktidarın hemen hemen her gün LGBTİ+ nefreti/düşmanlığı politikalarını devam ettireceğini ve yükselteceğinin de itirafı.

Bu belgede afet politikalarından ve afete uyumlu kentlerin inşasından bahsedilirken "aile dostu afet politikaları", "aile dostu kentler" kavramları gündeme getiriliyor.

'BU BELGENİN HAZIRLANMASINA TARİKATLARIN, CEMAATLERİN VE DİYANET'İN KATILDIĞINI GAYET İYİ BİLİYORUZ'

Aile Çalıştayları adı altında sözde katılımcı biçimde hazırlandığı iddia edilen bu belgenin hazırlanmasına kadın örgütlerinin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının değil tarikatların, cemaatlerin ve Diyanet'in katıldığını gayet iyi biliyoruz.

Kadının adını silen, iktidarın hız kazandırdığı kadın/LGBTİ+ düşmanı politikalarının kristalize olduğu bu belgeyi asla kabul etmiyoruz. Aile dışında hayat var!" (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar