Demokrasi İçin Birlik Meclisi: Asgari ilkelerde ortaklaşma zamanı

Demokrasi İçin Birlik Meclisi: Asgari ilkelerde ortaklaşma zamanı
Yayınlanma:
A+ A-
Demokrasi İçin Birlik Meclisi seçimlere dair bildirisinde "Şimdi kazanmak için asgari demokratik ilkelerde ortaklaşma zamanı. Kazanacağımıza inancımız tam" dedi.

Artı Gerçek - Demokrasi İçin Birlik (DİB) Meclisi, çok sayıda kurum ve bireyin katılımıyla yapılan toplantının sonuç bildirgesinde, iktidar blokuna karşı muhalefeti ortak hareket etmeye çağırdı.

Bildiride şöyle denildi:

İktidarın kazanmak, baskı ve talan düzenini sürdürmek için elindeki her aracı kullanacağını ilan ettiği, eşitsiz ve adil olmayan koşullarda gittiğimiz seçimin, Türkiye tarihinin en önemli seçimi olduğu konusunda herkes hemfikir.

Bu seçim sonucunda ya ülke iyice karanlığa gömülecek, faşizm kurumlaşacak ya da demokrasiden yana olanların biraz nefes alabileceği, yeni olanaklarla dolu yeni bir dönem açılacak. Bu kritik süreçte;

14 Mayıs’ta yapılacağı konuşulan Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde 4 yılı geride bırakan tek adam rejiminin sonlandırılmasının, ülkemizin ve halk kesimlerinin kazanması için muhalefetin ortak akıl ve gücünü ortaya çıkartmanın vazgeçilmez olduğunu saptayan DIB Meclisi tespit ve önerilerini tüm toplumsal kesimlerle paylaşmakta, bu doğrultuda harekete geçmeye çağırmaktadır.

HALKIN BARIŞ, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK TALEPLERİ YOK SAYILAMAZ

DİB Meclisi, Emek ve Özgürlük İttifakının ve ittifak dışında kalan diğer sol ve demokrat kesimlerin yok sayılmasının bu ülkenin onlarca yıllık barış demokrasi özgürlük, eşitlik taleplerinin, kaybedilen binlerce canı yok saymak olduğunu ifade etmektedir.

Bu yok sayma topraklarını korumak için jandarma dipçiği yiyen köylülerin, yarı aç yarı tok grev yapan işçilerin, erkekler tarafından öldürülmemek için hayatımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz diyen kadınların, LGBTİ+ ların, eşit yurttaşlık talep eden Alevilerin ve Kürtlerin ve cümle halkların, barınamayan, beslenemeyen yarı aç yarı tok yaşayan toplum kesimlerinin yok sayılmasıdır. Bu yok saymanın, görmezden gelmenin, uzatılan eli geri çevirmenin sorumluluğu, kimsenin taşıyamayacağı kadar ağırdır.

İktidarın HDP’ye ve muhalif güçlere dönük çok önceden başlamış siyasi saldırganlığı,
bugün parti kapatma, hesaplara blokaj, siyaset yasağı, medya sansürü, trol ordusu,
tehdit ve suikast girişimleri vb boyutlarıyla sürerken, benzer yöntemlerin CHP ve millet ittifakına da yöneldiği görülmektedir. Dolayısıyla demokratik haklar ve özgürlükler tanımayan iktidar bloku karşısında ortak hareket vazgeçilmezdir.

BU ZORLU SÜRECİN TEK GÜVENCESİ HALKTIR

İktidarın olağanüstü baskı ve zorbalığına boyun eğmeyen toplum kesimleri, İBB başkanı İmamoğlu’na siyasi yasak konulması üzerine yapılan Saraçhane mitinginde görüldüğü gibi
siyasi liderleri aşan bir irade ortaya koymaktadır.

Şu anda acil olarak atılması gereken adım, bu toplumsal kesimlerinin seçim öncesinde,
sandık başında ve seçim sonrasında ortak hareketini sağlayacak, süreci güvenceye alacak mekanizmaların yaratılmasıdır.

Halkın seyirci olarak tutulduğu, her yandan yükselen insanca yaşam talebinin sandıkta oy vermeye hapsedildiği bir süreç, Saray rejiminin karanlığından kurtulma umudunu riske atmaktadır.

DİB YURTTAŞ MECLİSLERİNE ÇAĞIRIYOR!

Ülkenin her yanında, her mahallede her semtte ilçede yurttaşların oluşturacakları iktidar bloğu dışındaki bütün muhalif kesimlerden bireylerin katılacakları Güvenli Seçim Yurttaş Meclisleri sadece sandık güvenliğine indirgenemeyecek seçim güvenliğinin ve seçim sonrası ortaya çıkacak kazanımların korunması için elzemdir.

Taleplerini ve itirazlarını her baskıya rağmen dile getirmekten vazgeçmeyen toplum kesimlerini birleştirecek, sinerji yaratacak, ortak aklı ortaya çıkaracak ve besleyecek bu meclisler aynı zamanda halkın özneleşmesinin de yoludur.

2016 Referandumundaki Hayır Meclisleri gibi yurttaşların inisiyatifiyle kurulacak bu meclislerin hızla hayata geçirilmesi acil bir adımdır.

Birçok demokratik kitle örgütü ve girişiminin yer aldığı Güvenli Seçim Platformu, her oyun sandığa girdiği gibi seçime yansıması için iktidar bloğu dışında kalan her kesimin seçim ve sandık güvenliği konusunda güçlerini birleştirmesini sağlamak göreviyle karşı karşıyadır.
Elimizdeki her araç iktidarı defetmek için sonuna kadar, kararlılıkla hayata geçirilmeli,
en verimli sonucu alacak şekilde organize edilmelidir.

İktidarın her türlü gayrimeşru yöntemi kullanma niyeti ortada olmakla birlikte, bunları ne ölçüde kullanabileceği, ya da kullanıp kullanamayacağı bizim bu hamleleri püskürtebilme ve geri çevirme kabiliyetimize bağlıdır.

ORTAK AKILLA HAREKET ETMEK TEK ÇIKAR YOL.

Bu süreçten ancak iktidar dışında muhalefet bloğunun en küçük ortaklaşma imkanını değerlendirmesi, demokrasi güçleriyle diyalog halinde temel talepleri gözeten ortak adaydan sandık güvenliğinin sağlanmasına kadar her konuda ortaklaşmasıyla çıkılabilir.

DİB Meclisi, iktidar bloğu dışında kalan bütün muhalefeti bir adayda ortaklaşabilmek için şartsız ve koşulsuz müzakere etmeye, en temel demokratik çerçevede uzlaşmaya, tek adam rejimini tarihin çöplüğüne göndermek için halkın değişim enerjisini güçlü bir biçimde açığa çıkaracak ortaklaşmayı mutlaka yaratmaya davet etmektedir. Halkın umudu ve beklentisi bu yoldadır.

SEÇİMDEN TEK ADAM REJİMİNİ YIKARAK, EMEK, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİKTEN YANA KAZANIMLARLA ÇIKACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAMDIR. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar