Gavur Mahallesi

Songül KAYA 29.12.2020 - 21:23

Trakya ve Anadolu coğrafyasında -aslında sadece Türkçe değil, aynı zamanda Kürtçe, Süryanice, Ermenice, Zazaca, Lazca ve daha başka dillerdeki anlatım geleneğinde de mevcuttur.

11.07.2019 - 00:01

Gerçek Diyarbakır, Suriçi neredeyse tamamen yok oldu 2015 sonbaharında. Nereden bilebilirdim, Suriçi de eski Van gibi ölü bir şehir olacak bir süre sonra.