kanun

23.05.2022 - 23:59

Yüz binlerce kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren KHK meselesinin ve zihniyetinin yansımalarının geldiği nokta büyük bir kamusal kötülüğe dönüşmüş durumda.

03.05.2022 - 00:01

Kendi çalışanını bir paylaşım için dahi sahiplenemeyen bir büyük burjuvazi (Sabancı), yürütme erkinin tamamen güdümünde, durumdan vazife çıkarmaya eğilimli hukuk dışı bir yargı.

//