Bulut Atlası'na 12 yeni bulut dahil edildi

Bulut Atlası'na 12 yeni bulut dahil edildi
Uluslararası Bulut Atlası'na, aralarında oldukça nadir rastlanan asperatus bulutunun da bulunduğu 12 yeni bulut tipi dahil edildi. YAŞAM – İlk kez 19'uncu...

Uluslararası Bulut Atlası'na, aralarında oldukça nadir rastlanan asperatus bulutunun da bulunduğu 12 yeni bulut tipi dahil edildi.

YAŞAM – İlk kez 19'uncu yüzyılda oluşturulan Uluslararası Bulut Atlası, bulutları tanımlamak ve gözlemlemek için referans kaynak olarak kullanılıyor. 1987 yılında güncellenen atlasın son sürümüne bulut gözlemcilerinin atlasa dahil edilmesi için kampanya yürüttüğü asperatus dahil edildi. Atlasa eklenen diğer bulut tipleri arasında uçakların arkasında yoğunlaşma sonucu oluşan ‘kuyruk izi' de bulunuyor.

KOLEKSİYONERLER İLGİ GÖSTERİYOR

1896 yılında ilk kez basılmasından bu yana Uluslararası Bulut Atlası meteorolojİ, hava ve denizcilik alanlarında çalışanlar tarafından referans olarak kullanılıyor. Atlasın ilk versiyonunda 28 renkli fotoğraf ve bulutların sınıflandırılma standardı bulunuyordu. 1975 yılında basılan yeni sürüm ve bu sürümün 1987 yılında yapılan revizyonu da koleksiyonerlerin hemen ilgisini çekmişti.

Ancak, bu sefer Atlas'ı hazırlayan Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) yeni atlası internet sitesinden herkesin ulaşımına açacak. Atlasa yeni eklenen bulut tiplerinden en yaygın olarak bilineni ise asperatus bulutu.

Kökeni Latince'de ‘pürüzlü' anlamına gelen asperatus kelimesinden gelen bu bulut, ilk defa 2006 yılında kayda geçtikten sonra bulutun örnekleri sık sık paylaşılmaya başlandı. Bulut gözlemcilerinin uzun süredir DMÖ’ye bu bulut tipinin resmi olarak tanınması için taleplerini iletiyordu; ancak bulutun atlasa dahil edilmesi sürpriz olarak karşılandı.

Bulut Atlası’nın büyümesindeki en önemli etken teknoloji oldu. İnsanların dünyanın dört bir yanında akıllı telefonları ile çektikleri ve paylaştıkları bulut resimleri yeni bulut tiplerinin keşfedilmesini kolaylaştırıyor. Atlas'ta bulutların oluşum şekilleri de sınıflandırılıyor. Örneğin orman yangınları sonrasında oluşan bulutlar ‘flammagenitus' olarak sınıflandırılıyor.

Uçakların kuyruk izlerinin oluşturduğu bulutlar da en sık görülen bulutlardan biri. Yeni atlas ayrıca herkesin bir bulut tipi olarak kabul etmeyeceği gökkuşağı, hale, kar hortumu, dolu tanesi gibi olayları da kapsamına alıyor.

Öne Çıkanlar