Kısa Çalışma Ödeneği yönetmeliği değişti: İşte başvuru için yeni şartlar

Kısa Çalışma Ödeneği yönetmeliği değişti: İşte başvuru için yeni şartlar
Kısa Çalışma Ödeneği'nden (KÇÖ) yararlanma şartları değiştirildi. Son düzenlemeye göre, afetlerden doğrudan etkilenmeyen işyerleri için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Artı Gerçek - Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin 2011'de çıkartılan yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, yerine 14 maddelik yeni bir yönetmelik getirildi.

Peki, yeni yönetmeliğe göre Kısa Çalışma Ödeneği'ne kimler, hangi şartlara göre başvuru yapabilir? Kısa Çalışma Ödeneği kaç lira?

Yönetmeliğe göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren SGK’ye başvuracak.

Bu talepte krizin işyerine etkileri, zorlayıcı sebeplerle birlikte kısa çalışmaya tabi sigortalılarla ilgili liste bildirilecek.

KISA ÇALIŞMA HAFTALIK ÇALIŞMANIN ÜÇTE BİRİNDEN AZ OLAMAYACAK

Kısa çalışma süresi işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak.

SGK işverenin talebini sebep ve şekil yönünden değerlendirecek.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, SGK tarafından karara bağlanacak.

Afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerinin başvurularında SGK Yönetim Kurulu Kararı aranmayacak. Ancak afetten doğrudan etkilenmediği halde nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplerle KÇÖ’den yararlanmak amacıyla yapılan başvurular doğrudan reddedilecek.

450 GÜN SİGORTA ŞARTI

Sigortalı; kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması halinde KÇÖ’den yararlanabilecek.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 150'SİNİ AŞAMAYACAK

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı düzeyinde olacak. KÇÖ ödeme süresi 3 aşı aşamayacak.

Öne Çıkanlar