Yılın ilk üç ayında 1 milyon 114 bin 257 abonenin elektriği kesildi

Yılın ilk üç ayında 1 milyon 114 bin 257 abonenin elektriği kesildi
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 2021 yılının ilk üç ayında 1 milyon 114 bin 257 abonenin elektriği, 435 bin 200 abonenin de doğalgazında kesinti yapıldığını açıkladı.

Seda TAŞKIN


ARTI GERÇEK- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan’ın "Elektrik ve Doğalgaz borcunu ödemeyen kaç vatandaş vardır?" sorusuna Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yanıt verdi. Bakan Dönmez, 2021 yılının ilk üç ayında 1 milyon 114 bin 257 abonenin elektriği, 435 bin 200 abonenin de doğalgaz faturalarını zamanında ödememesinden kaynaklı kesinti yapıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın konuya ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı.  Bakan Dönmez’in açıkladığı rakamlar, faturalarını vaktinde ödemediği için elektrik ve doğalgazı kesilen abone sayısının önceki yıla göre artarak devam ettiğini gösterdi.

2020 yılı boyunca toplamda 3 milyon 668 bin abonenin elektriği faturası zamanında ödenmediği için kesilirken, bu yılın ilk üç ayında 1 milyon 114 bin 257 oldu.  2021 yılının ilk üç ayındaki doğalgaz aboneliklerindeki kesintiler ise 2020 yılı boyunca yaşanan kesintilerin yarısından fazla oldu.

Bir yıl boyunca 780 bin abonenin doğalgazı kesilirken, 2021 yılının ilk üç ayında ise 435 bin 200 abonenin doğalgazı, faturaların zamanında ödenememesinden dolayı kesildi.

Bakan Dönmez’in yanıtı şu şekilde:

"Kapasite mekanizması; elektrik sistemi arz güvenliği ve sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin oluşturulması veya korunması amacıyla Sistem İşletmecisi (TEİAŞ) tarafından işletilen bir mekanizma olup, kapasite mekanizması ile elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amaçlanmaktadır. Diğer ülkelerde de benzer mekanizmalar işletilmektedir."

Ayrıca bahsedildiği gibi pandemi dolayısıyla yardım yapılan, para aktarılan herhangi bir şirket bulunmamaktadır. Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmenliği pandemi öncesinde de bulanan, pandemi sonrasında da devam etmesi düşünülen teknik bir arz mekanizmasıdır.

"Belirli bölge veya amaca yönelik olarak herhangi bir tüketici grubunun desteklenmesi hususuna ilişkin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki; "Belirli bölgelere veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin yapılır. Sübvansiyonun tutarı ile usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir ve ilgili kurumun bütçesinden ödenir." Hükmü amirdir.

"Türkiye genelinde 2020 ve 2021 yılı ilk 3 ayında üretilen faturalardan sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmediğinden geçici olarak elektrik ve doğal gaz kesintisi uygulanan muhtelif abonelerinin oranı aşağıda yer almakta olup, mevzuatı kapsamında yükümlüklerini yerine getiren bütün abonelere tekrar elektrik ve doğal gaz arzı sağlanmıştır."

Öne Çıkanlar