Müfredatı Geri Çekin Platformu: Bu müfredatla çocuklarımızın geleceğine kayyım atanıyor

Müfredatı Geri Çekin Platformu, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ismiyle açıkladığı yeni müfredata karşı eylem yaptı. İstanbul Kadıköy’de toplanan kalabalık, müfredatın geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Müzeyyen Yüce


İSTANBUL - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) içinde yer aldığı Müfredatı Geri Çekin Platformu, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ismiyle kamuoyuna açıkladığı yeni müfredata karşı eylem gerçekleştirdi.

“Laik, bilimsel, demokratik eğitime karşı olan bu müfredatı reddediyoruz” şiarıyla tüm Türkiye’de sokağa çıkan eğitimciler ve öğrenci velileri, İstanbul’da da Kadıköy Sahili Meydanı’nda bir araya geldi.

Meydana kalabalık halinde “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganları ile giriş yapan kitle, ellerinde taşıdıkları ‘Ayrıltıcı değil birleştirici müfredat istiyoruz’, ‘Eşit parasız eğitim istiyoruz’, ‘Zorla dinselleştirmeye hayır’, ‘Gerici müfredata hayır’, ‘AKP tipi müfredata geçit yok’ yazılı afişler ile yeni müfredata karşı çıktı.

KESK: MÜFREDATTA BİLİMSELLİK VE LAİKLİK GÖZETİLMEMİŞTİR

KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Yürütme Sözcüsü Hüseyin Tosu, burada yaptığı açıklamada, yeni müfredatın ırkçı, gerici ve dinci bir müfredat olduğunu söyledi. Söz konusu müfredatın siyasi iktidarın ideolojisi doğrultusunda hazırlandığına dikkat çeken Tosu,

“Çocuklarımızın yararı gözetilerek hazırlanmamıştır. Müfredatta bilimsellik ve laiklik gözetilmemiştir. Aksine sermayeye hizmet edecek bir nesil yetiştirmek ve tarikatlara hizmet edecek çocuk yetiştirmek amaçlanmıştır” dedi.

VELİ-DER: GERİCİ MÜFREDATI KABUL ASLA ETMİYORUZ

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz da gerici, ırkçı olarak nitelediği müfredatın bir an önce geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi. İktidarın dinselleştirdiği eğitime vurgu yaparak, “Tüm bu uygulamaları müfredat ile taçlandırmak istiyorlar” diyen Yılmaz, “Zorunlu din dersi dayatmasını asla kabul etmiyoruz. Bu gerici müfredatı asla kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘BU EĞİTİM PROGRAMI AFGANİSTAN’IN TALİBAN’IYLA YARIŞIR’

STK’lar adına konuşan Kadriye Doğan da eğitimde yıllardır geriye gidildiğini kaydetti. Yeni müfredatın sorgulamayan insan yaratan bir eğitim programı olduğunu savunan Doğan, şöyle konuştu:

“Sudan’a gitseniz, oranın eğitim programı bundan daha iyidir. Bu program yarışsa yarışsa Afganistan’daki Taliban ile yarışır. Türkiye tamamen kayyımlarla yönetilen bir sistem haline geldi. Belediyelere kayyım atanıyor. Belediyelerden sonra şimdi de bu müfredat ile çocukların zihnine, aklına, geleceğine kayyım atanmak isteniyor.”

Bireysel konuşmaların ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Bengi Şahin’in yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

'MEB’İN HEDEFİ İTAATKÂR NESİL YARATMAKTIR'

MEB’in müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitim geri plana itilirken, bütün ders kitaplarında ‘milli ve manevi değerler’ merkeze alınmıştır. MEB’in öncelikli hedefi eğitimin bilimsel esaslara dayanmasından çok, iktidarın siyasal ideolojisinin eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden açık ve gizli olarak öğrencilere aktarılmasıdır. Müfredat taslağı başlığının “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” olarak belirlenmiş olması bu nedenle tesadüf değildir. MEB’in müfredat değişiklikleri ile asıl hedefi düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen itaatkâr nesiller yetiştirmektir. Bunun için öğretim programlarında bilimsel eğitim ile ilgili olan pek çok nokta özenle ‘sadeleştirme’ ya da ‘ayıklamaya’ tabi tutulmuş, tek adam rejiminin siyasal ve ideolojik hedefleri eğitim müfredatına yerleştirilmiştir.

'LAİKLİK VE BİLİM KARŞITI MÜFREDATI REDDEDİYORUZ'

Eğitim müfredatında yapıldığı söylenen ‘sadeleştirme’ ile doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat dersleri hedef alınmıştır. Bazı derslerde ünite ve kazanım sayıları azaltılmış, 12 Eylül darbecilerinin ‘tek ırk, tek din, tek mezhep’ anlayışı üzerinden ‘Türk-İslam sentezi’ yaklaşımını merkeze alan değişiklikler yapılmıştır. İstanbul Müfredatı Geri Çekin Platformu olarak eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilime ve laik eğitime açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.

YENİ MÜFREDATTA NE VAR ?

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2024-2025 eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulamaya koymayı planladığı eğitim-öğretim programlarının esas aldığı modele verilen isim. Söz konusu müfredat, mevcut programlardaki eksiklikleri gidermekten ziyade ideolojik bir amaçla hazırlandığı eleştirileri nedeniyle tepki çekiyor.

PEKİ YENİ MÜFREDAT NE ÖNGÖRÜYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat taslağıyla içerikte yüzde 35 oranında seyreltmeye gittiği görülüyor.

2017 yılında müfredattan kaldırılan Evrim Teorisi yeni taslaklarda da yer almıyor.

Müfredattan çıkarılan bir diğer konu ise 12. sınıf matematik konuları arasında yer alan integral.

Yeni müfredat kapsamında oluşturulan öğrenci profili ise ‘yetkin ve erdemli’ sıfatlarıyla tanımlanıyor. Ahlak ve değerler ile vatanseverlik ve ailenin de sık sık vurgulandığı görülüyor. Ayrıca, müfredat metninde kimi kavramların Türkçesi yerine Arapçalarının kullanıldığı, hatta bazı tasavvuf terimlerinin de müfredata girdiği görülüyor.

Aile olmanın ve aile bütünlüğünün önemi de öğretim programlarında öne çıkarılırken, din kültürü dersinde dinin aile kurumuna verdiği değer ve önemin analiz edilmesi de müfredatta ifade ediliyor.

Müfredatta ayrıca İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi alanında "ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü gibi konulara yer verilmiyor. Daha önceki programlarda yer alan "insan haklarına ve hukukun bağlayıcılığına ilişkin" vurguların, taslak programın özel amaçlarında yer almaması da eğitim uzmanları tarafından eleştiriliyor. Nitekim yeni müfredatın gerici, bilimsellikten uzak olduğunu savunan eğitimciler, söz konusu müfredatın geri çekilmesi için 81 ilde eylem yapıyor. (ARTI GERÇEK)

Öne Çıkanlar