Alevi örgütleri eylem planını belirledi: 'Cemevi Başkanlığı kaldırılmalı, ÇEDES'e son verilmeli'

Alevi örgütleri eylem planını belirledi: 'Cemevi Başkanlığı kaldırılmalı, ÇEDES'e son verilmeli'
Alevi sivil toplum örgütlerinin Ankara'da düzenlediği toplantıda eylem planlarını belirledi. Yapılan açıklamada Cemevi Başkanlığı'nın kaldırılması, ÇEDES projesine ve Hacı Bektaş törenlerinde alternatif düzenlenmesine son verilmesi istendi.

Mehmet MENEKŞE


AMASYA - Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) bileşenleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara'da düzenledikleri toplantılarla eylem planlarını belirledi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin Ankara’daki Pir Sultan Abdal Cemevi'nde haftasonu düzenlenen toplantıya önceki yıllarda görev yapmış genel başkanlar, genel sekreter ile ABF ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. ABF ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin ayrı ayrı gerçekleştirdiği toplantılarda Alevi örgütlerinin önümüzdeki aylarda gerçekleştirileceği etkinlikler ve eylem planı belirlendi. Eylem planında, AKP hükümetinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturdu Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kaldırılması ve Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesinin sonlandırılması için mücadele edilmesi başlıkları öne çıktı.

SİVAS KATLİAMI BELGESELİNİN İLK GÖSTERİMİ 18 MAYIS'TA

ABF sonuç bildirgesinde 1 Mayıs kutlamalarına katılarak emekçilere destek verilmesi ve 4 Mayıs Dersim Katliamı anma eylemleri düzenlenmesine karar verildiği belirtildi. 18 Mayıs’ta 2 Temmuz Sivas Katliamı belgeselinin ilk gösteriminin Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi'nde yapılacağı açıklandı. 2 Temmuz'da Sivas Katliamı'nın yıldönümünde Madımak Oteli'nin önünde, 3 Temmuz Çorum’da, 4 Temmuz'da Hacıbektaş'ta, 6 Temmuz'da Ankara-Karşıyaka 2 Temmuz Anıt Mezarda anma törenleri yapılacağı duyuruldu.

HACI BEKTAŞ VELİ ANMASINDA İKİ BAŞLILIK OLMAMALI

Sonuç bildirgesinde AKP hükümetinin Hacı Bektaş Veli Anma törenlerinde Alevi örgütlerini yok sayarak, alternatif anma yaptığı ve bu durumun iki başlılığa neden olduğu dile getirildi:

"Hükümetin iki yıldır Hacı Bektaş Veli anma programına alternatif etkinlik yaparak Alevileri ve kurumlarını ayrıştırma hamlesini Alevi toplumu bir bütün olarak kabul etmemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 Hacı Bektaş Veli anma etkinliğini geleneksel olarak Hacıbektaş Belediyesi ve Alevi Çatı örgütlerinin ortak yaptığı 16 Ağustos tarihinde yapacağını duyurması üzerine federasyonumuzun oluşturacağı heyet ile bakanlık düzeyinde görüşme yaparak toplumu gerecek bu girişimden vazgeçilmesi iletilecektir. 14-15-16 Ağustos’ta yapılacak Hacıbektaş anmaları için üç gün boyunca çeşitli etkinliklerin planlaması ve yapılmasına karar verildi"

1111111111111111111.jpg

'CEMEVİ BAŞKANLIĞI KALDIRILMALI'

AKP hükümetinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturdu Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Alevileri ayrıştıran, asimile eden bir görev yürüttüğü vurgulanarak başkanlığın kaldırılması istendi. Sonuç bildirgesinde, "Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Alevileri ayrıştırma, kutuplaştırma ve kuşatma projesine derhal son vermelidir. Cemevlerine yasal statü tanımayan ama Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı aracıyla çoğunluğu Sünni inanca mensup kişilere Alevi Ansiklopedisi hazırlatmasına karşı etkin bir programı devreye sokulacaktır. Eşit yurttaşlık haklarımız ve cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması talebimiz devam ederken bizler açısından yok hükmünde olan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile işbirliği yapacak olan kurumlar ile de ilişkimizi gözden geçirilmesi kararı alınmıştır. Bu dayatmaya karşı ülkenin her yerinde halk toplantıları yaparak kuruluş amacını teşhir ederek mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

'DAĞINIKLIK VE ÖRGÜTSÜZLÜK AŞILMALI'

Pir Sultan Abdal Derneği'nin sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

- Ülkemizin ve dünyanın savaşlarla, açlıkla, yoksullukla, krizle boğuştuğu ve bu krizin içerisinde kendini yeniden yapılandırdığı bir süreçten geçiyoruz. İktidar krizi aşmak için ezilenleri bir yandan zam ve vergilerle ekonomik olarak daha da yoksullaştırılırken, asgari ücrete zam yapılmayacağını söylerken, emeklilerin taleplerini ve verilen sözleri hiç hatırlamazken diğer yandan haklarını arayan biz Alevileri, işçileri, köylüleri, gençleri, kadınları yani toplumdaki tüm muhalif kesimleri baskı ve şiddetle susturmak istiyor. Bu baskının ortaya çıkardığı dağınıklık ve örgütsüzlük başta biz Alevi kurumlarının aşması gereken bir sorun olarak önemli yerde durmaktadır.

whatsapp-gorsel-2024-04-22-saat-13-32-08-81cf5057.jpg

'ALEVİLER HİÇBİR PARTİNİN SİYASETİNİ YAPMAYACAK'

- Bugüne kadar süre gelen Alevilerin siyasette dolgu malzemesi görülmesi artık kabul edilemez. Bir kez daha gördük ki önümüzdeki, siyasal süreçte de Aleviler aynı yöntemlerle kullanılmaya devam edilecektir. Bu nedenle Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak anlaşılmasını istediğimiz, Alevilerin siyaset ile olan ilişkisinin değişmesinin gerektiğidir. Aleviler, hiçbir siyasi partinin siyasetini yapmayacak, kültürel ve inançsal mağduriyetlerini siyasal olarak örgütleyerek, toplumsal mücadeleye dayalı bir siyaset yapacaktır. Aleviler, kendi hukuklarının öngördüğü ve temel programlarında belirtilen çerçevede siyaset yapmalıdır. Siyasi partilerle kurduğu ilişki bu ilkelere göre olmalıdır. Aleviler kendi pirlerinden öğrendiği gibi ezilenlerin yanında zalimin karşısında olma öğretisinin cesaretle sürdürülmesidir.

'EŞİT YURTTAŞLIK TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

- Alevilerin devlet ile olan ilişkisinde eşit yurttaşlık taleplerimizden vazgeçilmemelidir. Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile ilgili ilk günden bugüne söylediğimiz sözlerimiz ve bu başkanlığa dair aldığımız tüm kararların arkasında durarak başkanlığı kabul etmediğimizi bir kez daha söylüyoruz. Siyasi İktidarın Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı üzerinden yürüttüğü inkâr, imha ve asimilasyon politikasına karşı, Alevi kurumlarının izlediği yol, ihtiyaçlara cevap vermediği gibi asimilasyonu da durduramamaktadır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak Alevilerin temel talebi olan eşit yurttaşlık talepleri daha güçlü bir şekilde daha yüksek sesle söylemeye devam edecek ve haklarımızı kazanana kadar daha etkin ve güçlü bir mücadele yürütecektir.

'CEMEVİ BAŞKANLIĞI TRUVA ATIDIR'

- Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Alevi toplumunun içerisine konulmuş bir truva atıdır. Aleviliği, Aleviliği Asimile etmek, Sünni İslam’a bağlamak için kurulmuş olan bu başkanlık temsil etmiyor. Bu başkanlığın amacını ve gerçek yüzü, köy köy gezilerek Alevi-Sünni demeden toplum bilgilendirilerek bu başkanlığa karşı mücadele edilecektir.

'DEPREM BÖLGESİNDE DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR'

- 6 Şubat 2023'te depremler ile yaşanılan felaket devletin ihmali ile katliama dönüşmüştür. Depremle yerle bir edilen yerlerde halkın mağduriyetleri giderilmediği gibi yeni mağduriyetler yaratılmaktadır. Deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri adı altında, demografik yapı ile oynayan ve rezerv alanlar altında halka dayatılan uygulamaları dikkatle izliyoruz. Deprem bölgesinde yürütülen haklı mücadelede var olmaya devam edeceğiz.

'ÇEDES PROJESİNE SON VERİLMELİ'

- ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) proje sayıları hızla artırılıyor. Gerici, yobaz, şeriatçı tarikat ve cemaatlerle Milli eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı protokol sayısı 3 bine yaklaştı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak ÇEDES Projesine son verilmesi için toplumu örgütlemeye ve tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Öne Çıkanlar