Dışişleri şirketleşiyor: Muhalefetin tepki gösterdiği vakıf yasası TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Dışişleri şirketleşiyor: Muhalefetin tepki gösterdiği vakıf yasası TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
Dışişleri Bakanlığı, teşkilatını güçlendirme ve personel yetiştirme gerekçesiyle vakıf kuracak. Taşınmaz alıp satma, şirket kurup işletme gibi yetkileri bulunan vakfa ilişkin kanun teklifi, muhalefetin itirazına rağmen kabul edildi.

Artı Gerçek - Dışişleri Bakanlığı'nı denetimsiz şekilde şirketleştireceği ve bir tür "paralel yapı" oluşacağı gerekçesiyle muhalefet tarafından eleştirilen 'Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin 11 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda iki gün süren görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı.

AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen teklif, Dışişleri Bakanlığı teşkilatını güçlendirme ve personel yetiştirme gerekçesiyle vakıf kurulmasını öngörüyordu. Ancak vakfa, taşınmaz alıp satma, şirket kurup işletme ve işlettirme gibi yetkiler tanınması muhalefetin tepkisini çekmişti.

Yeni yasanın ayrıntıları şöyle:

Kurulacak olan vakıf, Dışişleri Bakanlığı’nın hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen bakanlığa bırakacak, her türlü taşıt aracı alıp kiralayacak ve gerektiğinde bakanlığa tahsis edecek. Bakanlığa ait veya tahsisli olup güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

ÜNİVERSİTE KURABİLECEK

Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek; personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek.

Vakfın karar organı olan mütevelli heyetinin başkanı, dışişleri bakanı olacak. Mütevelli heyeti, bakanın başkanlığında; Dışişleri Bakanlığı’nda genel müdür veya büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişilerle akademi ve iş dünyasından alanında temayüz etmiş kişiler arasından bakan tarafından 5 yıllığına seçilecek, en az 5'i bakanlık mensubu olmak üzere 10 kişiden oluşacak.

Mütevelli heyeti başkanı olarak bakan, vakfın tüm çalışma ve işlemlerini her zaman denetleyebilecek.

'HUZUR HAKKI' AYRINTISI

Düzenlemeye göre, kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının bir katını geçmemek üzere mütevelli heyeti kararıyla huzur hakkı verilebilecek.

VERGİLERDEN MUAF OLACAK

Vakıf, yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar bakımından her türlü tapu harçları ile emlak vergisi ve taşınmazlara bağlı her türlü resim ve harçlardan muaf olacak.

Teklifte, hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanacak. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, vakıfta görevli kişilerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeyecek. Teklife göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde vakfın kuruluşu, vakıf resmi senedi ve vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler bakanlıkça sonuçlandırılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa bırakılmak üzere Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 10 milyon lira vakfa aktarılacak. (ANKA, HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar